En väg som leder genom ett finskt sommarlandskap. Text på bilden: Framtiden börjar idag

Efter kommunalvalet

17.06.2021 kl. 10:01
Det här är ett brev just till dig som nyligen fått veta att du kommer att bestämma om din kommuns angelägenheter för fyra år framåt.

Inför kommunalvalet har Sydkustens landskapsförbund r.f. lyft upp fem viktiga teman om kultur och utbildning. Vi har tagit upp frågor som personalsituationen inom utbildningssektorn, tillgången till kultur och konstfostran, vikten av läs- och skrivpedagogik, rätten till en trygg vardag med eftermiddagsverksamhet och behovet av tillräcklig studiehandledning och elevvård. Vi vill att dessa frågor ska diskuteras bland nya och omvalda fullmäktigeledamöter i kommunerna också efter valet.

Ju mera vi diskuterar aktuella frågor inom utbildningssektorn i de olika arbetsgrupper som vi på Sydkusten är involverade i, desto mera påtagligt blir det hur stor efterfrågan det finns på behörig personal. Det finns ett sug efter speciallärare, studiehandledare, kuratorer och skolpsykologer. Likaså har flera kommuner en hel del arbetsplatser att erbjuda personer med utbildning inom småbarnspedagogik på olika nivåer. Framtidens jobb finns definitivt här, men ”jobbarna” saknas.

I takt med flera studieplatser, nya behörighetsgivande utbildningar och olika projektsatsningar kommer situationen att lätta. De som administrerar och leder verksamheten i kommunerna idag, har ändå ett pussel med bitar som fattas framför sig. Resan från obehörig till behörig tar tid. Fram tills flera behöriga studiehandledare, speciallärare, lärare inom småbarnspedagogik finns på marknaden, ska vardagen i skola och daghem rulla på. Den vardagen kan de nya och omvalda beslutsfattarna påverka redan idag.

Vilka resurser får dessa sektorer? Hur skapas sådana arbetsmiljöer där yrkeskompetensen uppskattas? Hur får den egentliga arbetsuppgiften tillräckligt med tid och utrymme? Och hur tryggas arbetsvälmåendet? Och eftersom elevvården i den planerade social- och hälsovårdsreformen överförs från bildningsväsendet – vilket utrymme har bildningssektorns representanter, dvs ledande tjänstemän, i diskussionerna kring hur det sektoröverskridande arbetet ska fungera framöver? Ett arbete som är en del av det mångprofessionella teamet i skolvardagen.

Inför sommaren önskar jag alla er nya och omvalda beslutsfattare i kommunerna tid och iver att sätta er in i dessa frågor. Samtidigt önskar jag er också tillit till och mod att våga se nya möjligheter tillsammans med det enorma kunnande som finns bland personalen i din kommun. Du är med om att skapa framtidens jobb – och framtiden börjar redan idag.

Lycka till!

 

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand