Vy neråt från första avsatsen på motionstrappan. I bakgrunden ses en del av dagbrottet i Pargas.

470 trappsteg

23.09.2021 kl. 10:56
Jag stiger upp i soluppgången som färgar himlen röd. Då kan jag från mitt fönster se den lysa som guld mellan träden. Den nya motionstrappan i Pargas.

Portarna till trappan öppnades senaste måndag. En strid ström av människor i olika åldrar vandrar, springer eller tar sig upp till toppen på olika kreativa sätt. För en del går det i ett huj, andra tar det lugnt och vilar på bänken som finns ungefär halvvägs. Det är tydligt att trappan verkar tjäna sitt syfte, att få människor att röra på sig.

Enligt Siv Sandberg, forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, är motionstrappor ett uttryck för kommunens förändrade roll i samband med social- och hälsovårdsreformen. På många håll byggs liknande trappor och de kan ses som symboler för att kommunernas skyldighet att även i fortsättningen är att främja invånarnas hälsa.

Kommunens satsningar speglar alltså tidens anda och prioriteringar. Därför är många högstadie- och gymnasieskolor byggda på 1960- och 70-talen, när utbildningssektorn genomgick stora reformer och många daghem och förskolor från 1990-talet, när den lagstadgade rätten till barnomsorg utvidgades, säger Sandberg.

När jag promenerar de 470 stegen upp till toppen av den så kallade hundbanan hinner jag, förutom att få frisk luft och lite motion, också tänka en hel del. Det finns mycket att glädjas över just nu:

Jag är glad över motionstrappan som ett bevis på att talkoandan lever, till stor del har den byggts med talkokraft.

Jag är glad över att samhället småningom öppnar upp. Jag kan igen gå på teater, på utställningar, på bio, vi kan igen spela tillsammans i orkestern.

Jag kan träffa kolleger, gå på kurs, motionera i grupp, simma i simhall och delta i vattengymnastik.

Jag är glad över att vi på Sydkusten tagit i bruk kultur- och motionssedlar, som gör det lätt och motiverande att ta del av olika kultur- och motionstjänster. Det bidrar till mitt välmående.

Jag är glad över motionstrappan. Den ger mig energi.

Samtidigt funderar jag på kommunens uppgifter och i mitt stilla sinne undrar jag: när kommer det att vara kultursektorns symboler som blir kvar som uttryck för de prioriteringar som präglat tidsandan?
 

 

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Lena Långbacka