Illustration med tecknade figurer som läser olika sorters ord på ett enormt pappersark och några som bär på en blyertspenna.

Tankar om ordkonst

27.01.2022 kl. 09:01
Att läsa rapporter hör kanske inte till min favoritlitteratur, men Monica Martens-Seppelins redogörelse om ordkonst fick tankarna att börja surra i mig.

Den pinfärska, välskrivna och omfattande rapporten Ordkonst  framtidens utbildningsvägar och arbetsfält (2022) är en beställning av Svenska kulturfonden och sammanställd av Sydkustens ordkonstskolas rektor Monica Martens-Seppelin. Monica har varit med från ordkonstskolans start för trettio år sedan, har gedigen kunskap och insyn i fältet och skriver med entusiasm.

Jag rekommenderar alla att ta del av utredningen som publiceras denna vecka. I samband med publiceringen bjuder Svenska kulturfonden på en seminariesändning med inbjudna gäster (länk nederst i texten).


Ämnet är högaktuellt och synar både ordkonsten som den ter sig idag – en mångsidig, växande verksamhet som omfattar allt från småbarn till tonåringar – och tar fasta på den gemenskap och glädje som ordkonstverkstäderna erbjuder. Men framför allt blickar översikten framåt och erbjuder alternativ för utbildning och fortbildning för framtida ordkonstledare.

I likhet med lärare behöver en ordkonstledare sakkunskap, metoder och verktyg för sitt arbete. Pedagogiska färdigheter parallellt med ett mångsidigt undervisningsmaterial behövs, det räcker inte med enstaka punktinsatser. Här hoppas jag att såväl ÅA, CLL och Novia är ivriga att fatta stafettpinnen. De klassordkonstverkstäder som redan förverkligats i skolorna har visat sig vara ett stort stöd för både klasslärare och eleverna.

Bildning, utbildning och ordkonst växer dessvärre inte utan resurser. Monica Martens-Seppelins rapport visar på flera möjliga samarbetspartner. Hennes vision av ordkonstens framtid är samstämmig med den Nationella läskunnighetsstrategin 2030. Den av UBS sammansatta läskunnighetsstrategin nämner flera åtgärdsförslag där också ordkonsten finns med. Visionen om Finland 2030 som det mest multilitterata landet i världen är ingen utopi men kräver långsiktiga satsningar och resurser.


I dag, mer än någonsin, behövs starka visioner och positiva mål som lyser upp framtiden. Ordkonst är en av dessa ljuspunkter som jag hoppas att om några decennier vuxit sig till en hel stjärnhimmel.

Svenska kulturfondens webbseminarium, där rapporten presenteras och kommenteras, sänds fredagen den 28 januari 2022 kl. 14.30-15.45.

 

Henrika Andersson
Läsambassadör
+358 (0)40 865 7587
henrika.anderssion(at)sydkusten.fi

Illustration:
Maria Sann / Svenska kulturfonden

Henrika Andersson