Ett konstverk med en urklippt banan med ögon på en bädd av blommor. Bildtexten är Bananen är ute i skogen.

Ordkonst öppnar dörrar

12.05.2022 kl. 08:45
Glada barn springer emot mig ute på skolgården. Vi växlar glada hälsningar och bekräftar för varandra att idag skall vi på äventyr.

Vi använder oss av vår fantasi och kreativitet som kommer att föra oss på nya spännande fantasiäventyr.

Jag träffar dagligen i mitt arbete tiotals barn och ungdomar i Svenskfinland, under deras dagis- eller skoldag, alternativt under deras hobbypass. Mina arbetsdagar är mångsidiga och fylls av kreativa, fantasifyllda och roliga stunder med de barn och vuxna jag möter via mitt arbete. En vanlig arbetsdag kan bestå av såväl poesiverkstäder som ledda Rimjam-stunder och verkstäder i regelbunden hobbyverksamhet inom ordkonst.

En arbetsdag kräver, förutom utförliga lektionsplaner, en hel del flexibilitet, spontanitet och uthållighet kryddat med lekfullhet. I de olika verkstäderna får barnen lära sig med hjälp av olika övningar att bland annat samarbeta och stärka gruppdynamiken, öva på olika språkstärkande färdigheter som att namnge, rimma, stava och skriva korta och längre berättelser. Det viktigaste är trots allt det spontana och glädjen i att få skapa.

Vi skapar tillsammans i helgrupp, i par och också individuellt så att eleverna får arbeta självständigt. Ibland är det muntliga berättelser, korta rim eller dikter. Ibland längre texter som vi formar om, vecka efter vecka tills skribenten är nöjd. Leken och fantasin är även här den bärande kraften. Leken är som vi vet barnens verktyg för att kunna bearbeta, förstå och gestalta sin omgivning.

Det är roligt att få vara med under processen där barnen prövar sig fram, lär sig och slutligen lyckas i det hen vill uttrycka. Det är påvisat att konsten har en positiv och stärkande inverkan på såväl barns som vuxnas välmående. Via konst kan barnen arbeta kreativt och bejaka sin fantasi, skapa viktiga verktyg som barnet bär med sig hela livet. Verktyg som öppnar dörrar - vilka dörrar hen än väljer att öppna.

 

Petra Norrgård 
Ordkonstlärare
+358 (0)40 731 4547
petra.norrgard(at)sydkusten.fi

Petra Norrgård