Rimjam

22 April 2018, 11:00 - 11:30

Tema: Stor och liten.

Mera information här.


Plats
Malms bibliotek
Nedre Malms torg 1