Förbundsmöte

19 April 2018, 14:00 - 16:00

Det högsta beslutande organet för Sydkustens landskapsförbund r.f. är förbundsmötet, som hålls inom april i någon av medlemskommunerna. I år hålls mötet i Mattlidens skolcentrum i Esbo.

Till förbundsmötet utser medlemskommunerna representanter utgående från antalet svenskspråkiga invånare. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ordförande och styrelse väljs vid mötet, medan styrelsen internt utser ett arbetsutskott.

Tidtabell för mötet 19.4 2018:

kl. 10.30             Anmälning och möjlighet till gruppmöten

kl. 11.30             Lunch

kl. 12.30             Esbo stads hälsning

kl. 12.45             Miniseminarium kring temat ”Småbarnspedagogik”

kl. 14 – 16         Årsmötesförhandlingar

 

Mera information:

Agneta Eriksson, direktör
050 546 9299
agneta.eriksson(at)sydkusten.fiPlats
Mattlidens skola
Mattliden 1
02230 Esbo