Rimjam

13 Oktober 2018, 15:00 - 15:30

Knattfnatt och lejonvrål

Programmet räcker ungefär 30 minuter och riktar sig till barn 1-5 år tillsammans med en vuxen. Ingen förhandsanmälning eller deltagaravgift.

Aktuell info hittas på facebook.com/rimjamihelsingfors.

Arr: Sydkustens ordkonstskolaPlats
Berghälls bibliotek, Helsingfors
Femte linjen 11