Sydkustens förbundsmöte

16 September 2020 kl. 14.30–16.15

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom bokslutet 2019, verksamhetsplanen och budgeten 2020 samt val av ordförande och val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå.

Mötet hålls i Victoriakvarterets mötesrum på Medelhavsgatan 14 i Helsingfors. Delegaterna, som utsetts av medlemskommunerna, uppmanas dock att i första hand delta per distans. Sydkustens styrelse beslöt på sitt möte 4.8.2020 att rekommendera distansdeltagande på grund av den rådande pandemin och det osäkra läget ännu i höst. Undantaget är om personlig närvaro är nödvändig på grund av oöverkomliga tekniska orsaker.


Plats
Mötesrum, Victoriakvarteret och via Zoom
Medelhavsgatan 14
00220 Helsingfors