Kulturkaffe med Sydkusten

16.02.2024 kl. 08.30 – 09.30

Välkommen att nätverka och diskutera om aktuella kulturärenden tillsammans! Träffarna är öppna för alla som jobbar med kulturverksamhet i kommunerna.


Följande träff hålls den 27.3.2024.