Tillgänglighetsutlåtande 24.9.2020

På Sydkustens landskapsförbund ska material vara tillgängligt för så många som möjligt. Vi har granskat vår webbplats www.sydkusten.fi utgående från lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och de kriterier på tillgänglighet som förväntas av offentliga organisationer.

Vi har kunnat konstatera att tjänsten delvis uppfyller tillgänglighetskraven och vi gör vårt bästa för att uppdatera våra sidor så att de uppfyller kraven.

Om du upptäcker brister så hoppas vi att du tar kontakt och beskriver problemet för oss. Då lovar vi att göra vårt bästa för att åtgärda problemet.

Du kan kontakta oss per e-post: helsingfors(at)sydkusten.fi eller per telefon: (09) 618 212 33.

Om du inte är nöjd med det svar du får av oss eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000