Högklassig utbildning.
Livskraftig kultur.
Meningsfull fritid.
På svenska.

Aktuellt

Vi anställer en organisationskoordinator

Är du vår nya kollega? Sydkustens landskapsförbund r.f. anställer en organisationskoordinator med ansvar för personal- och ekonomifunktioner.Läs mera »

Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.Läs mera »
29.02.2024 kl. 17:11

Nytt material för läshörnor och tamburbibliotek

Projektet Rätt bok på rätt plats har gett ut nya material för att ge barn och unga möjligheter att läsa och låna böcker i nya miljöer. Materialen riktar sig till biblioteken.Läs mera »
28.02.2024 kl. 10:00

Morgonkaffe och tematräffar med Kulturum

Under våren anordnar Kulturum - forum för konstundervisning månatliga morgonkaffen och tematräffar kring konstundervisning för barn och unga. Målet är att öka erfarenhetsutbyte, samverkan och kollegialt stöd på fältet.Läs mera »
19.02.2024 kl. 06:00

SYDKUSTENS WEBBPLATSER

BLOGG

Svenska Dagen - finlandssvenskarnas egna Día de Muertos

Av någon konstig anledning tycker vi att det är småmysigt att ställa till med fest för att åminnas en förmodligen smärtsam död vid ett dimmigt slagfält långt ifrån fosterlandet. Varför firas Svenska dagen egentligen? Vem borde firas och av vem? Och hur hänger vansinne och Lejonet av Norden ihop?Läs mera »
Kristian Meurman
27.10.2023 kl. 09:21

Nya förbundssekreteraren här hej!

Som Sydkustens Landskapsförbunds tf. förbundssekreterare anställdes för tiden 09/2023 - 03/2024 Kristian Meurman.Läs mera »
Kristian Meurman
28.09.2023 kl. 23:00

Levande kulturarv - vad är det?

I år har det gått 20 år sedan Unescos generalförsamling godkände konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Men vad allt döljer sig bakom termen kulturarv? Det fick deltagarna under seminariet som Sydkustens landskapsförbund och Pargas hembygdsförening arrangerade onsdag 30.8.2023 vid Pargas hembygdsmuseum lära sig mycket om.Läs mera »
Tove Hagström
07.09.2023 kl. 14:06

BLANKETTER

Reseräkningar, logor, m.m.