För kultur
och utbildning
på svenska- i våra medlemskommuner

SYDKUSTENS WEBBPLATSER

Beskrivning

Läsklanens bokpaket, bekostat av Finska Kulturfonden och administrerat av bl.a Barnboksinstitutet, har nyligen skickats iväg till över hundra svenskspråkiga högstadier.

Läsambassadörerna besöker gärna skolor och presenterar paketen.

Om konsten att styra sig själv

Sydkusten ordnar seminariet "Om konsten att styra sig själv" lördagen 9 november 2019 i Borgå.Läs mera »
17.09.2019 kl. 11:22

Bokpaket till skolor

Läsklanens bokpaket har skickats till över hundra svenskspråkiga högstadier.Läs mera »
16.09.2019 kl. 08:52

Skärgårdshistoria i ljud och film

Sydkustens projekt Skärgårdshistoria med många sinnen är avslutat.Läs mera »
06.09.2019 kl. 14:31

KALENDER

Lördag
9.11
08:30

Om konsten att styra sig själv

Sydkustens seminarium för personal inom småbarnspedagogik
Linnankosken lukio, Borgå

BLOGG

Om djupläsning

Läsande och skrivande mänskor hör till det vackraste som finns.Läs mera »
Henrika Andersson
17.09.2019 kl. 15:54

Läslädje - läsning med de minsta

Onsdagen den 11.9.2019 samlades en mångprofessionell skara för att sprida läsglädje bland småbarn.Läs mera »
Monica Martens-Seppelin
12.09.2019 kl. 10:43

Kulturverkstäder i Pargasskolor

Denna höst fick drygt 500 barn i skolorna i Pargas centrum pröva på kulturskolornas verksamhet.Läs mera »
Lena Långbacka
06.09.2019 kl. 14:12