Rapporter

Sydkusten utreder regelbundet aktuella frågor inom sitt verksamhetsområde. Frågor som de senaste åren varit på agendan är personalsituationen inom småbarnspedagogiken, behörighet bland lärare i huvudstadsregionen och kompetens inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn.

I samband med årsmötet ger Sydkusten ut en årsrapport som beskriver verksamheten under året.

 

Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2024

Beskrivning

En granskning av personaltillgång och behörighet samt språkförhållanden på daghem i Svenskfinland.

Utredningen är en uppföljning av tidigare kartläggningar som Sydkusten genomfört. I utredningen 2024 ingår svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland och även språköar.

 

Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb

Beskrivning

Slutrapport för det treåriga projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb som genomfördes under åren 2021-2024.

Vad anser unga i åldern 13-20 om småbarnspedagogiken som bransch?
I rapporten presenteras modellen med skolbesök och resultaten från en undersökning bland 2 700 unga om deras attityd till branschen.

Årsrapport 2023

Beskrivning

Årsrapporten presenterar en sammanfattning av Sydkustens verksamhet 2023. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska genom flera olika projekt och den fortlöpande verksamheten.

Årsrapport 2022

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2022. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska, om våra målsättningar och konkreta åtgärder på området.

De finlandssvenska läsambassadörernas slutrapport 2019-2022

Beskrivning
Under tre års tid har författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass fungerat som läsambassadörer i hela Svenskfinland. I slutrapporten presenteras projektet i olika artiklar.

 

Årsrapport 2021

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2021. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska, om våra målsättningar och konkreta åtgärder på området.

Ordkonst - framtidens utbildningsvägar och arbetsfält

Beskrivning

Svenska kulturfondens rapport om ordkonstens nuläge och behoven av en utbildning för ordkonstlärare är skriven av Sydkustens ordkonstskolas rektor Monica Martens-Seppelin. Rapporten publicerades i januari 2022. Mera information: www.kulturfonden.fi/publikationer/

Årsrapport 2020

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2020. Den beskriver hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska och vilka konkreta måsättningar vi strävat efter att uppfylla.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet 2020

Beskrivning

En situationsrapport över morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2020.

I kartläggningen har man fokuserat främst på personalen, arbetsförhållanden, behörighetsgrad och synen på det egna jobbet samt verksamheten i gruppen. I kartläggningen framkommer också hur mycket morgon- och eftermiddagsverksamheten används i Svenskfinland och bl.a. vad den kostar för familjerna i de olika kommunerna.

Årsrapport 2019

Beskrivning
Sydkusten utger sin årsrapport i samband med förbundsmötet varje år. Rapporten kompletterar den verksamhetsberättelse som ingår i årsmöteshandlingarna och ger en mera heltäckande bild av verksamheten i text, bild och siffror.