Finansiering

Sydkusten arbetar målmedvetet för en stabil ekonomi och ansöker årligen om bidrag från såväl offentliga som privata bidragsgivare. Genom den externa finansieringen har vi haft möjlighet att genomföra en bred verksamhet och flera projekt, ofta i samarbete med andra. För kontinuiteten i all verksamhet är det av stor betydelse att den ekonomiska basen och likviditeten är stark. Detta är också en förutsättning för att kunna planera större projekt och söka finansiering för dem.

Medlemskommunernas medlemsavgifter står för en fjärdedel av Sydkustens intäkter. Verksamheten finansieras därutöver främst av olika finansiärer via understöd och bidrag. Vi tackar alla bidragsgivare som gjort verksamheten och projekten möjliga.

Tack till våra huvudfinansiärer 2023:

 

 

Vi tackar även följande finansiärer för stöd:

Helsingestiftelsen
NTM-centralen i Egentliga Finland
NTM-centralen i Tavastland
Regionalförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Sibbo sparbanksstiftelse

Enskilda kommuner har bidragit som delfinansiärer i gemensamma projekt.