Om Sydkusten

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för service av hög kvalitet på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

I verksamheten ingår att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola samt ett nätverk för arrangörer av morgon- och eftermiddagsverksamhet i Svenskfinland. Fortbildning och seminarier för bl.a. personal inom småbarnspedagogik och inom eftermiddagsverksamhet ordnas regelbundet. Sydkusten är aktivt med och driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska.

Sydkustens landskapsförbund grundades 21.9.1998 av Nylands svenska landskapsförbund och de dåvarande åboländska kommunerna och medlemmarna i Åbolands kulturråd.

Sydkustens organisation

Det högsta beslutande organet för Sydkustens landskapsförbund rf är årsmötet som hålls inom april i någon av medlemskommunerna. Till årsmötet utser medlemskommunerna representanter utgående från antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ordförande och styrelse väljs vid mötet, medan styrelsen internt utser ett arbetsutskott.

Julia Ståhle valdes till ordförande för Sydkustens landskapsförbund på förbundets årsmöte den 19 april 2023.


 

Styrelseledamöter valda fram till årsmötet 2024:

Ordinarie   Ersättare
Stina Wahlsten     Emmi Piippo 
Maj Björk  Minna Sund-Grönholm 
Heikki Pakarinen  Veera Hellman 
Thorolf Sjölund  Kati Helanto 
Kristina Falkenstedt  Bo Grönholm 
Arja Karhuvaara  Mikael Berner 
Seppo Lintuluoto   Kjell Grönqvist
Birgit Schaffar-Kronqvist  Kai Alajoki 

 

Styrelseledamöter valda fram till årsmötet 2025:

Ordinarie
Nina Björkman-Nystén
Harry Bogomoloff
Bianca Gräsbeck 
Werner Orre
Niklas Rönnberg
Terhi Vörlund-Wallenius
Fredrik Waselius 
Holger Wickström

Ersättare
Malin Lönnroth 
Sture Fjäder 
Birgitta Gran 
Matias Bilenberg 
Satu Roberg
Markus Blomquist 
Ulf Dahlman 
Larserik Häggman

Styrelsen för Sydkustens landskapsförbund valde på sitt konstituerande möte 3 maj 2023 Thorolf Sjölund till första vice ordförande och Holger Wickström till andra vice ordförande för förbundet.