Om Sydkusten

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för service av hög kvalitet på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

I verksamheten ingår att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola samt ett nätverk för arrangörer av morgon- och eftermiddagsverksamhet i Svenskfinland. Fortbildning och seminarier för bl.a. personal inom småbarnspedagogik och inom eftermiddagsverksamhet ordnas regelbundet. Sydkusten är aktivt med och driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska.

Sydkustens landskapsförbund grundades 21.9.1998 av Nylands svenska landskapsförbund och de dåvarande åboländska kommunerna och medlemmarna i Åbolands kulturråd.

Sydkustens organisation

Det högsta beslutande organet för Sydkustens landskapsförbund rf är årsmötet som hålls inom april i någon av medlemskommunerna. Till årsmötet utser medlemskommunerna representanter utgående från antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ordförande och styrelse väljs vid mötet, medan styrelsen internt utser ett arbetsutskott.


Silja Borgarsdóttir Sandelin (sfp) fick förnyat förtroende som ordförande för Sydkustens landskapsförbund r.f. vid årsmötet 25.4.2022.

Styrelseledamöter valda för perioden 2022 till 2024:

Ordinarie   Ersättare
Stina Wahlsten     Werner Orre 
Maj Björk  Minna Sund-Grönholm 
Heikki Pakarinen  Veera Hellman 
Thorolf Sjölund  Kati Helanto 
Kristina Falkenstedt  Bo Grönholm 
Arja Karhuvaara  Mikael Berner 
Yngve Romberg   Pauliina Räike 
Birgit Schaffar-Kronqvist  Kai Alajoki 

 

Styrelseledamöter valda för perioden 2021-23:

Ordinarie
Tony Björk 
Oskar Dikert 
Niklas Rönnberg 
Johan Werkelin 
Nina Björkman-Nystén 
Holger Wickström 
Hanna Lönnfors 
Bicca Olin 

Ersättare
Ulf Dahlman 
Birgitta Gran 
Karin Palmén 
Thomas Björkroth 
Sofia Stolt 
Larserik Häggman 
Clara Lindqvist 
Elina Ahde 

Styrelsen för Sydkustens landskapsförbund valde på sitt konstituerande möte 12 maj 2022 Thorolf Sjölund till första vice ordförande och Holger Wickström till andra vice ordförande för förbundet.

Styrelsens arbetsutskott 2022-23

Styrelsen utsåg ett arbetsutskott vid sitt konstituerande möte den 12 maj 2022. Utskottet bereder ärenden inför styrelsen.

Arbetsutskottets sammansättning:
Silja Borgarsdóttir Sandelin (ordförande), Thorolf Sjölund, Holger Wickström, Nina Björkman-Nystén, Bicca Olin, Werner Orre, Heikki Pakarinen, Birgit Schaffar Kronqvist med Christel Björkstrand som sekreterare.

Arbetsutskottet fungerar även som direktion för Sydkustens ordkonstskola, där rektor Monica Martens-Seppelin är föredragande.