Sydkustens medlemmar

Sydkustens landskapsförbunds medlemmar är 16 tvåspråkiga kommuner längs södra Finlands kust. I Sydkustens medlemskommuner bor drygt hälften av landets svenskspråkiga befolkning. Följande kommuner och städer är medlemmar i Sydkusten: Borgå stad, Esbo stad, Grankulla stad, Hangö stad, Helsingfors stad, Ingå kommun, Kimitoöns kommun, Kyrkslätts kommun, Lappträsks kommun, Lovisa stad, Pargas stad, Raseborgs stad, Sibbo kommun, Sjundeå kommun, Vanda stad och Åbo stad.

Kommunens medlemsavgift beräknas utgående från antalet svenskspråkiga invånare och en kalkylerad skatt relaterad till den svenskspråkiga befolkningen i kommunen. Medlemsavgiften fastställs vid förbundsmötet.


Visa Sydkustens medlemskommuner på en större karta