Material

Sydkusten har under åren gjort ett flertal utredningar och rapporter samt gett ut pedagogiskt material till litteratur samt broschyrer och böcker.

De finlandssvenska läsambassadörernas slutrapport 2019-2022

Beskrivning
Under tre års tid har författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass fungerat som läsambassadörer i hela Svenskfinland. I slutrapporten presenteras projektet i olika artiklar.

 

Broschyren Ge ditt barn en gåva!

Beskrivning

Sydkusten, Folktinget och Folkhälsan har samarbetat för att förnya broschyren Ge ditt barn en gåva! Avsikten med publikationen är att ge föräldrar verktyg och mod att erbjuda sina barn två språk redan från början.

Esite Anna lapsellesi lahja!
Tämän esitteen avulla haluamme lisätä tietoisuutta ja tarjota välineitä ja rohkeutta, jotta vanhemmat voivat antaa lapsilleen kaksi kieltä heti alusta alkaen. Lue esite suomeksi täällä.

Årsrapport 2021

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2021. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska, om våra målsättningar och konkreta åtgärder på området.

Kulturskolorna i Pargas, Ensam tillsammans (åk 1-3)

Beskrivning

Konst som medel för att utforska temat ensamhet tillsammans med barn.

Pedagogiskt material utvecklat av kulturskolorna i Pargas inom konstformerna ordkonst, bildkonst, teater, slöjd, musik och dans.

 

Ordkonst - framtidens utbildningsvägar och arbetsfält

Beskrivning

Svenska kulturfondens rapport om ordkonstens nuläge och behoven av en utbildning för ordkonstlärare är skriven av Sydkustens ordkonstskolas rektor Monica Martens-Seppelin. Rapporten publicerades i januari 2022.Mera information: www.kulturfonden.fi/publikationer/

Material till Pärlor av glas av Camilla Lagerqvist (åk 4-6)

Beskrivning

Nessa vandrar omkring på den dammiga landsvägen. Hon har förlorat allt. Hennes mamma är död, hon äger ingenting och hon har ingenstans att ta vägen. Men så stannar en bil vid vägkanten och allt förändras. Nessa får göra en resa som hon aldrig hade kunnat föreställa sig.

En välskriven och spännande berättelse som utspelar sig strax efter första världskriget.

Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna.

Årsrapport 2020

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2020. Den beskriver hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska och vilka konkreta måsättningar vi strävat efter att uppfylla.

Pedagogiskt material till bokpaket för åk 5, 20201

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för  böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2021 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och Skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet 2020

Beskrivning

En situationsrapport över morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2020.

I kartläggningen har man fokuserat främst på personalen, arbetsförhållanden, behörighetsgrad och synen på det egna jobbet samt verksamheten i gruppen. I kartläggningen framkommer också hur mycket morgon- och eftermiddagsverksamheten används i Svenskfinland och bl.a. vad den kostar för familjerna i de olika kommunerna.

Årsrapport 2019

Beskrivning
Sydkusten utger sin årsrapport i samband med förbundsmötet varje år. Rapporten kompletterar den verksamhetsberättelse som ingår i årsmöteshandlingarna och ger en mera heltäckande bild av verksamheten i text, bild och siffror.