Aktuellt

Om konsten att styra sig själv

Sydkusten ordnar seminariet "Om konsten att styra sig själv" lördagen 9 november 2019 i Borgå.
17.09.2019 kl. 11:22

Bokpaket till skolor

Läsklanens bokpaket har skickats till över hundra svenskspråkiga högstadier.
16.09.2019 kl. 08:52

Skärgårdshistoria i ljud och film

Sydkustens projekt Skärgårdshistoria med många sinnen är avslutat.
06.09.2019 kl. 14:31

Bokpaket till 200 daghem

I september skickar Sydkustens ordkonstskola ett inspirerande paket till daghem på olika håll i Svenskfinland.
03.09.2019 kl. 08:20

Vad vore världen utan hantverk?

Torsdagen den 12 september diskuteras hantverkets betydelse i Åbo.
02.09.2019 kl. 08:28

Forneldarnas natt 31.8

Den sista lördagen i augusti kl. 21.30 tänds forneldar på många håll längs Östersjöns kuster.
29.08.2019 kl. 10:54

Läsglädje - läsning med de yngsta

Inspiration och kunskap om satsningar och metoder för att stöda de yngre barnens läsning, språkutveckling och berättande.
26.08.2019 kl. 10:15

Ny förbundssekreterare sökes

Sydkusten behöver en person som kan efterträda vår mångåriga förbundssekreterare som i höst avgår med pension.
11.08.2019 kl. 04:58

Svenskfinlands nya läsambassadörer

Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass inledde arbetet som läsambassadörer i Svenskfinland den 1 augusti.
08.08.2019 kl. 08:27

Stort behov av eftermiddagsverksamhet för barn

Skolorna och eftisarna startar snart igen efter sommarlovet.
05.08.2019 kl. 13:20

Stora skillander i personaltillgång och språkförhållanden i småbarnspedagogiken

Sydkustens landskapsförbund har kartlagt behörigheten hos daghemspersonalen i de tvåspråkiga kommunerna i Finland.
19.06.2019 kl. 15:08

Skärgårdshistoria i ljud och bild

Välkommen att se och höra resultatet av projektet Skärgårdshistoria med många sinnen.
12.06.2019 kl. 08:38

Ordkonstskolan söker nya lärare

Sydkustens ordkonstskola rekryterar lokala ordkonstlärare i tre olika regioner; Östra Nyland, Åboland och huvudstadsregionen.
21.05.2019 kl. 15:00

Sydkustens ordkonstskola fick pris

Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelades Sydkustens ordkonstskola.
17.05.2019 kl. 11:00

Ebban premierar skolor

Svenskbacka skola i Kervo och Österby skola i Ekenäs premieras av Ebban för flitig läsning av e-böcker och ljudböcker.
15.05.2019 kl. 09:06

VårKulturs vårutfärd 20.5

Sydkusten ordnar i samarbete med projekt KulTa en vårutfärd som avslutning på VårKultur.
06.05.2019 kl. 10:49

Unga poeters sällskap

Sydkustens ordkonstskola och Helsingfors stadsbibliotek startar en ny verksamhet för 10-16-åringar som är intresserade av texter.
02.05.2019 kl. 14:51

Sandra Bergqvist ny ordförande för Sydkusten

På förbundsmötet som hölls i Kimito valdes Sandra Bergqvist till ny ordförande.
25.04.2019 kl. 15:51

Ansök om bokpaket till daghem

Daghem i Svenskfinland kan ansöka om paket med ett urval nya svenskspråkiga barnböcker och tillhörande pedagogiskt stödmaterial.
17.04.2019 kl. 15:30

Sydkustens förbundsmöte

Sydkustens landskapsförbund r.f. håller sitt årsmöte på Villa Lande i Kimito torsdagen den 25.4.2019.
15.04.2019 kl. 11:38

VårKultur bjuder på Kultursmaker

Närmare 50 arrangörer deltar med program under VårKultur 2019 som förverkligas 6-22.4.2019.
30.03.2019 kl. 10:34

Ordkonstskolans vårfest i Åbo slott

Terminen närmar sig slut och det är dags att se tillbaka på året som gått och på hur mycket man hunnit göra.
29.03.2019 kl. 15:00

Nya läsambassadörer sökes

För det treåriga läsfrämjande projektet Läsambassadör x 2 anställs två läsambassadörer.
22.03.2019 kl. 10:27

Förnyat Eftis-info

Nyhetsbrevet för personal inom Eftis har fått ett nytt utseende.
19.03.2019 kl. 13:53

Meningen med måltiden?

Matkultur på dagis, i skolor och inom äldreomsorgen diskuteras på seminarium i Pargas
19.03.2019 kl. 10:00