Aktuellt

Slutseminarium: Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb

Det treåriga projektet är inne på slutrakan och bjuder till slutseminarium fredagen den 7 juni 2024 kl. 14-20 i Helsingfors. Alla vars arbete berör småbarnspedagogiken är välkomna.
10.04.2024 kl. 10:11

Ordkonstveckan firas 18-24.3

Ordkonstskolan bjuder i år på kreativa skrivuppgifter, författarworkshop och diktprogrammet Poesi och popcorn. Veckan firas för att lyfta fram ordkonst som konstform och sprida kreativa läs- och skrivfrämjande metoder.
13.03.2024 kl. 12:20

Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.
29.02.2024 kl. 17:11

Nytt material för läshörnor och tamburbibliotek

Projektet Rätt bok på rätt plats har gett ut nya material för att ge barn och unga möjligheter att läsa och låna böcker i nya miljöer. Materialen riktar sig till biblioteken.
28.02.2024 kl. 10:00

Vi anställer en organisationskoordinator

Är du vår nya kollega? Sydkustens landskapsförbund r.f. anställer en organisationskoordinator med ansvar för personal- och ekonomifunktioner.
17.02.2024 kl. 05:30

Morgonkaffe och tematräffar med Kulturum

Under våren anordnar Kulturum - forum för konstundervisning månatliga morgonkaffen och tematräffar kring konstundervisning för barn och unga. Målet är att öka erfarenhetsutbyte, samverkan och kollegialt stöd på fältet.
19.02.2024 kl. 06:00

Skolbiblioteken i Svenskfinland utreds

Sydkusten utreder skolbiblioteken och samarbetet mellan skolor och kommunala bibliotek. Arbetet inleddes i januari och pågår till oktober 2024.
08.02.2024 kl. 15:42

Sydkusten kartlägger eftisverksamheten

Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag? Sydkusten har öppnat en webbenkät med frågor om arbetet och verksamheten. Enkäten pågår till den 16.2.2024.
05.02.2024 kl. 12:46

Kampanjvecka för konstundervisning

Kampanjen ”Kreativitet i politiken” pågår 5-11.2 för att lyfta fram betydelsen av konst och kultur som hobby för barn och unga.
05.02.2024 kl. 11:52
Fredrikastugan i Pargas

Runebergspromenad i Pargas

Under februari kan du vandra genom Pargas centrum i nationalskaldens fotspår och njuta av samtida ordkonst av dagens ordkonstelever.
02.02.2024 kl. 09:03
Foto: Tove Hagström, Lotta Lerviks från Raseborg, Aino Mykrä från Sjundeå, Maarit Tuomisto från Sjundeå, Piritta Numminen från Kyrkslätt och Johanna Lindholm från Ingå

Kulturvälfärd söker samarbetsformer i Västnyland

Flera av Sydkustens medlemskommuner har efterlyst träffar för att utreda kulturvälfärdens roll i de nya välfärdsområdena. Den 25.1 ordnades en första träff i Sjundeå.
29.01.2024 kl. 11:07

Konstundervisningsdagarna flyttas till hösten 2024

Konstundervisningsdagarna den 1-2.2024 ställs in på grund av omfattande strejker i kollektivtrafiken. Ny tidpunkt är den 19-20.9.2024. Här hittar du samlad info om förändringarna.
26.01.2024 kl. 14:25
Johanna Berlin

Sydkusten stöder läsning på eftis

Eftis är en viktig arena för att berika barns språkutveckling och göra läsningen lustfylld och fantasirik. Projektet Läsande eftis ordnar inspirationsträffar under våren med Johanna Berlin som är projektkoordinator.
25.01.2024 kl. 13:39
Annette Kronholm

Skrivande skola på Educa

Sydkusten medverkar på utbildningsmässan Educa genom projektet Skrivande skola som lever vidare i handboken "Verktygsbacken. Skrivpedagogik för alla" av Annette Kronholm. Kom och plocka åt dig ett eget exemplar under mässan.
18.01.2024 kl. 11:08

Fortbildning: Kultur inom vården

Sydkusten ordnar våren 2024 en kurshelhet för kulturarbetare som vill lära sig mer om att ordna verksamhet i vården eller för seniorer med musik, dans, bildkonst, drama, berättande, ordkonst och andra konstformer.
17.01.2024 kl. 16:33

Generationssamlande estradpoesi i Åbo

Skrivargrupper i Åboland med både unga och äldre samlas till en estradpoesikväll fredagen den 9.2. Ordens estrad arrangeras som ett samarbete mellan Sydkustens ordkonstskola och flera lokala föreningar. Den 20.1 ordnas också en heldagskurs i estradpoesi med författaren Rosanna Fellman.
15.01.2024 kl. 11:13

Medskapande läsning stärker elever och lärare

Medskapande läsning är ett projekt som förenar läsupplevelser med ordkonst. Nytt för i år är att klasslärare får fortbildning i att tillämpa metoden på egen hand. Målet är att stöda barn till att bli starka, glada läsare, berättar ordkonstlärare Hanna Lundström.
11.01.2024 kl. 15:55
Monica Martens-Seppelin

Stort utvecklingsbidrag för ordkonst på svenska

Åbo Akademi har fått ett bidrag på 225 000 euro för utveckling av studiestigar för lärare i ordkonst. Sydkustens ordkonstskola är en av samarbetsparterna och rektor Monica Martens-Seppelin ser fram emot att delta i arbetet.
18.12.2023 kl. 15:41
Pyntad julgran

Julhälsning från förbundsdirektören

Snart är år 2023 slut och ett nytt år står bakom hörnet. För Sydkustens landskapsförbunds del har det varit ett aktivt år såväl inom den ordinarie verksamheten, ordkonstskolan som inom projektverksamheten.
14.12.2023 kl. 14:58
Konstundervisningsdagarna i Jakobstad 1.-2.2.2024

Konstundervisningsdagarna i Jakobstad 2024

OBS! Konstundervisningsdagarna den 1-2.2024 ställs in på grund av omfattande strejker i kollektivtrafiken. Ny tidpunkt är den 19-20.9.2024. Konstundervisningsdagarna är en mötesplats, fest och konferens för konstundervisningsfältet med föreläsningar, workshops, konstuppträdanden, diskussioner och samvaro.
09.12.2023 kl. 18:58
Maja Ottelin och Petra Norrgård i tomteluvor

Diktlek i tomteskogen med Sydkustens ordkonstskola

Ordkonstlärarna Maja Ottelin, Petra Norrgård och Nina Tikkanen har rimjammat för barn i Esbo och Vanda de senaste veckorna. På frågan ”vad tyckte ni bäst om?” svarade barnen ”allt!”.
08.12.2023 kl. 14:05
Emilia Christiansen och projektets logo

Skolbesök visar vägar till småbarnspedagogiken

Emilia Christiansen har redan träffat över 2 500 ungdomar för att tala om småbarnspedagogik och locka unga till studier och jobb inom branschen. Höstens skolturné är snart över men besöken fortsätter våren 2024.
27.11.2023 kl. 16:12
Utbildningsplanerare Matias Österberg

Nu kartläggs personalläget inom småbarnspedagogik

Sydkusten samlar information om personaltillgången och personalens behörighet i Finlands tvåspråkiga kommuner. Matias Österberg har hand om kartläggningen som pågår under slutet av året.
23.11.2023 kl. 16:23
Tove Hagström

Kulturseminariet i Vanda närmar sig

Kulturseminariet ”Vem är välkommen?” ordnas om två veckor. Anmälningstiden pågår fram till fredagen den 17.11 och planerare Tove Hagström är mitt uppe i förberedelserna.
10.11.2023 kl. 14:34
Itha O'Neill

Tre frågor till Itha O'Neill

Konstmuseet Amos Rex chefskurator är en av talarna på kulturseminariet den 28.11. Anmäl dig senast den 17.11 för att delta i seminariet som handlar om att göra kulturtjänster mera tillgängliga.
08.11.2023 kl. 14:58