Utbildningsplanerare Matias Österberg

Nu kartläggs personalläget inom småbarnspedagogik

23.11.2023 kl. 16:23
Sydkusten samlar information om personaltillgången och personalens behörighet i Finlands tvåspråkiga kommuner. Matias Österberg har hand om kartläggningen som pågår under slutet av året.

Syftet med utredningen är att ge underlag för förståelsen av den svenskspråkiga småbarnspedagogikens behov i Finland. Kartläggningen är en central del av Sydkustens uppdrag att bevaka svenska intressen inom utbildningsfältet.

- Det är viktigt att få en helhetsbild av läget inom småbarnspedagogiken i Svenskfinland. Det finns ett värde i att uttrycka helhetsbilden numerärt. Det konkretiserar och gör det tydligare vad vi talar om när vi säger att det råder personalbrist. Vi räknar med att undersökningen ger kunskap om och förståelse för den svenska småbarnspedagogiken och dess förutsättningar, säger utbildningsplanerare Matias Österberg.

Kartlägga nuläget för att se behoven

I kartläggningen av småbarnspedagogiken får anordnarna av småbarnspedagogik svara på frågor som berör personaltillgången och personalens behörighet i nuläget. Frågorna berör också rekrytering, personalens åldersstruktur, barnens hemspråk och vilken uppskattning småbarnspedagogiken har i samhället.

- En sammanfattning av läget hjälper oss som jobbar med och för småbarnspedagogiken att enas både kring behov och åtgärder. De som anordnar småbarnspedagogik och jobbar i branschen förstår och kan se behoven på fältet. Poängen med den rapport vi kan sammanställa ur svaren är att tydligare kunna föra fram behoven till andra.

Enkäten sänds ut till chefer för småbarnspedagogik och föreståndare på daghem i tvåspråkiga kommuner i Svenskfinland. Svaren samlas in under november-december 2023 och kartläggningen slutförs januari 2024. Resultaten kommer att presenteras i början av året för politiker, myndigheter och andra organisationer som fattar beslut om småbarnspedagogiken eller annars påverkar branschen.

Tilläggsinfo:

Matias Österberg, utbildningsplanerare
matias.osterberg@sydkusten.fi