Monica Martens-Seppelin

Stort utvecklingsbidrag för ordkonst på svenska

18.12.2023 kl. 15:41
Åbo Akademi har fått ett bidrag på 225 000 euro för utveckling av studiestigar för lärare i ordkonst. Sydkustens ordkonstskola är en av samarbetsparterna och rektor Monica Martens-Seppelin ser fram emot att delta i arbetet.

Ordkonstprojektet vid Åbo Akademi inleddes år 2022 med hjälp av SKAPA-finansiering. SKAPA är Svenska kulturfondens strategiska program som ska göra det möjligt för fler barn och unga att få delta i konstundervisning på svenska i Finland. Det nya bidraget ska fokusera på att utveckla studiestigar för lärare i ordkonst under åren 2024-2025. 

– Vi är glada över att fortsätta samarbetet under de kommande åren, säger Monica Martens-Seppelin, rektor för Sydkustens ordkonstskola. Det första inventeringsskedet i projektet visade att det finns ett stort intresse på fältet för att erbjuda ordkonst på nya orter. De här aktörerna behöver personer som kan jobba som lärare i ordkonst. Det behövs också handledning och stöd för att komma i gång med verksamheten och där kan vår ordkonstskola bidra med många års erfarenhet och kunskap.

Sydkustens ordkonstskola är i dag den största aktören på svenska med grundläggande konstundervisning i ordkonst i fem kommuner och verksamhet på flera håll i Åboland och Nyland. I Jakobstadsregionen erbjuder Wava-institutet ordkonstundervisning, men nu har  flera orter visat intresse. Ordkonst har blivit mera känt som konstform och allt fler engagerar sig också i barns och ungas läsning och litteraturintresse.

– Den senaste Pisa-rapporten och PIRLS-studien som båda publicerats nyligen visar på försämrade kunskaper i läsning bland skolelever. Det är en oroväckande trend och vi måste få stopp på trenden och svänga den. Genom att satsa på ordkonst kan man också stöda och fördjupa barns intresse för läsning och litteratur. 

- Det behövs mer kunskap, utbildning och starkare strukturer för att utveckla ordkonstundervisningen. Detta görs nu genom ett målmedvetet arbete och samverkan på bred front kring denna satsning på litterärt skapande och ordkonst på akademisk nivå. 

Centret för livslångt lärande koordinerar ordkonstprojektet där Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Sydkustens ordkonstskola samverkar. Professor i litteratur, Anna Nordenstam vid Göteborgs universitet, är extern utvärderare för Åbo Akademis ordkonstprojekt.

Läs också Åbo Akademis pressmeddelande.

 

För mera information:
Monica Martens-Seppelin
Rektor, Sydkustens ordkonstskola
monica.martens-seppelin ( at ) sydkusten.fi
050-330 8234