Medskapande läsning stärker elever och lärare

11.01.2024 kl. 15:55
Medskapande läsning är ett projekt som förenar läsupplevelser med ordkonst. Nytt för i år är att klasslärare får fortbildning i att tillämpa metoden på egen hand. Målet är att stöda barn till att bli starka, glada läsare, berättar ordkonstlärare Hanna Lundström.

I modellen för Medskapande läsning får elever i trean läsa tre barnromaner under tolv veckors tid och göra många olika skrivövningar för att utveckla eller bearbeta det de läst. Projektet är nu inne på sitt andra år och har hittills nått tretton skolklasser i Nyland och Åboland. Under vårterminen 2024 deltar tio nya klasser i skolor i Vanda, Esbo, Helsingfors, Sibbo och Borgå i projektet. Sammanlagt kommer då närmare 170 barn att få besök av ordkonstlärarna Hanna Lundström och Linnea Lindström från Sydkustens ordkonstskola. Varje klass får tolv besök på 90 minuter och läser tre särskilt utvalda böcker från pärm till pärm.

– Första gången vi träffas får barnen en läskarta som visar hela läsprocessen från början till slut. Vi har sett till att alla elever får varsin bok till låns, så skolan behöver inte köpa in eller låna några böcker på biblioteket. Klassen läser sedan boken tillsammans, dels som högläsning under timmarna men allra mest läser eleverna hemma hos sig. Att läsa tre-fyra gånger per vecka gör att de får en rutin och en vana att läsa skönlitteratur. När projektet är slut ska man känna sig som en läsare och också som en skribent. En som lyckas med sitt skrivande, berättar Hanna Lundström.

Det är stor skillnad mellan ett enstaka besök och en lång process som hela klassen deltar i under en längre period. Klasslärare som fått besök under fjolåret har också sagt att det är som att få en fortbildning i sitt eget klassrum.

– Det är skönt att ha en annan vuxen i klassen som också för fram läsande, en kumpan som talar för samma sak. Jag tror det har stor betydelse att en gäst tar upp de här sakerna, även fast lärarna själva lyfter fram vikten av läsning och litteratur. Jag brukar säga till eleverna att ni har blivit utvalda att delta och det känns alltid värdefullt att få vara med om något extra. Helt konkret blir det också ett skrivlyft för alla när en till vuxen i klassrummet kan stöda eleverna, säger Hanna Lundström.

Från läsare till skribent

Parallellt med läsningen skapar och skriver eleverna själva. Man använder först ritande som stöd, skriver sedan text för hand och småningom även på dator.

– Barnens eget skapande är centralt och det blir en läsprocess där vi tar stöd av kreativitet längs vägen. En av övningarna är till exempel att skriva dikter med besjälning, inspirerade av Tove Janssons skrivande. Vi pratar först om former i naturen, eleverna väljer sedan en form och klipper ut den i papper. Sedan får alla några lappar med ord som de ska komponera en dikt av. Man får spännande effekter med olika kombinationer, berättar Hanna om uppgiften.

Naturdikt

Utveckling i både läsning och empati

De tre böckerna som delas ut i klasserna är först Familjen Knyckertz och födelsedagskuppen av Anders Sparring eller Mitt magiska finger av Roald Dahl, sedan När farmor flög av Annika Sandelin och därefter Kometen kommer av Tove Jansson. Böckerna är valda så att den första är rolig och lätt att ta itu med och har lite fler illustrationer. Genom att stegvis röra sig från enklare till mer krävande texter får barnen se att det är möjligt att utvecklas som läsare.

– Teman som vänskap och hjälpsamhet är en röd tråd i alla de böcker vi läser. Förutom att man läser och skriver diskuterar vi frågor om empati och emotionella färdigheter. Det är viktiga delar i projektets värdegrund. Jag brukar också berätta att det är flera elever i många olika skolor som läser samma bok och samma kapitel precis samtidigt. Man är en del av en gemenskap, berättar Hanna Lundström.

Bokpärmar

Sydkustens ordkonstskola har skapat Medskapande läsning i samarbete med skolnätverket Haru, en storsatsning på välmående i skolan som finansieras av Svenska folkskolans vänner. I nätverket ingår utvalda skolor som får ta del av olika lärmaterial och fortbildningar, men på webbplattformen haruskolor.fi finns också material som är öppet för alla.

– Det här är ett starkt utjämnande projekt. Det spelar ingen roll om du har lång väg till biblioteket, om du kan köpa böcker själv eller hur stort skolbiblioteket är. Alla elever som deltar får tillgång till böckerna, säger Hanna Lundström på Sydkustens ordkonstskola om genomslaget för Medskapande läsning.

Nya möjligheter på distans

Hittills har Medskapande läsning genomförts som fysiska skolbesök, men nytt för i vår är att en testgrupp med klasslärare har fått fortbildning för att själva tillämpa modellen som ordkonstskolan tagit fram. De här lärarna kommer att jobba med samma lektionsplaner och böcker självständigt och få stöd och handledning varannan vecka genom digitala träffar.

– På det här sättet kan Medskapande läsning når ut till flera klasser och att även skolor på längre håll kan delta. Vi funderar också möjligheten att ordkonstläraren kan hälsa på i klassrummen och träffa eleverna virtuellt ibland, berättar Hanna Lundström.

Medskapande läsning är en i raden av flera läsfrämjande satsningar inom Sydkustens landskapsförbund, såsom Läsande eftis, Rätt bok på rätt plats, Läsning i laget, Ebban, de finlandssvenska läsambassadörerna och den fortlöpande verksamheten inom Sydkustens ordkonstskola. Det är många som insett vikten av att satsa på barns läsning, enligt Hanna Lundström på Ordkontskolan.

– Barn i finlandssvenska skolor ska få utveckla en stark läsaridentitet och få tillgång till bra barnlitteratur. Jag har fått se med egna ögon att det här upplägget fungerar och min dröm är att det kunde bli en återkommande del av elevernas läsutveckling. Tänk om de kunde få besök i klassen också i årskurs fem och sju med böcker som utmanar dem ytterligare som läsare, säger Hanna Lundström.

Kontakt:
Hanna Lundström
Ordkonstlärare, Sydkustens ordkonstskola
hanna.lundstrom( at )sydkusten.fi

Medskapande läsing är en del av projektet Haru som finansieras av Svenska Folkskolans vänner.