Generationssamlande estradpoesi i Åbo

15.01.2024 kl. 11:13
Skrivargrupper i Åboland med både unga och äldre samlas till en estradpoesikväll fredagen den 9.2. Ordens estrad arrangeras som ett samarbete mellan Sydkustens ordkonstskola och flera lokala föreningar. Den 20.1 ordnas också en heldagskurs i estradpoesi med författaren Rosanna Fellman.

Poesikvällen Ordens estrad ordnas i år för tredje gången och utgör finalen för de poesiverkstäder som Sydkustens ordkonstskola har ordnat i samarbete med Åbo stadsbibliotek under hösten och vintern för elever i S:t Olofsskolan och Katedralskolan och inom Unga poeters sällskap. Också FDUV i Västra Åboland har ordnat verkstäder för sina medlemmar i Åbo.

En nyhet för i år är att det också ordnats skrivarverkstäder för Pargas svenska pensionärer samt för studerande inom kursen Litterärt skapande vid ämnet litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Under alla verkstadsträffar har unga och äldre poesisugna fått inspireras av, fördjupa sig i och skapa ny poesi både individuellt och kollektivt. Resultatet av skrivarverkstäderna presenteras för publik under Ordens estrad.

Åbo stad fungerar som samarbetspart och kulturkoordinator Anna Edgren konstaterar att det speciella just med verkstäderna inför evenemanget Ordens estrad är att deltagarna får både individuella och kollektiva skrivarupplevelser, och sedan möts olika generationer och olika röster kring varandras texter när de delas på Kårens scen. Kvällen är öppen för allmänheten och det är gratis inträde med lätt servering.

Den som vill uppträda hinner ännu anmäla intresse. Sista anmälningsdag för estradpoeter är den 26.1.2024.

Ordens estrad
Tid: Fredag 9.2.2024 kl.18:00
Plats: Kåren, Tavastgatan 22 Åbo
Info och anmälning: Tove Hagström, Sydkustens ordkonstskola, tove.hagstrom@sydkusten.fi  tfn: 044 544 3348
Anna Edgren, Åbo stad/stadsbiblioteket, anna.edgren@turku.fi tfn 040 180 4515

Estradpoetisk verkstad med Rosanna Fellman

För den som vill uppträda under Ordens estrad eller är intresserad av estradpoesi som uttrycksform ordnas den 20.1 en heldagskurs på Arken i Åbo med estradpoeten och författaren Rosanna Fellman. Kursen ordnas av Åbolands litteraturförening och ämnesföreningen Prosa vid Åbo Akademi.

Tillsammans med estradpoeten Rosanna Fellman prövar deltagarna på att skriva i olika stilar som är vanliga inom just estradpoesi, en typ av talspråklig, muntlig och teatralisk genre av poesi som är skriven för att läsas upp högt. Den som vill kan också öva på att läsa upp egna dikter och ingen tidigare erfarenhet av att skriva vare sig poesi eller estradpoesi krävs för att delta.

Anmälning: Hör dig för om lediga platser hos abolandslitteratur@gmail.com

Ordens estrad ordnas med bidrag från Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Nygréns stiftelse, Svenska kulturfonden och Föreningen konstsamfundet.