Fortbildning: Kultur inom vården

17.01.2024 kl. 16:33
Sydkusten ordnar våren 2024 en kurshelhet för kulturarbetare som vill lära sig mer om att ordna verksamhet i vården eller för seniorer med musik, dans, bildkonst, drama, berättande, ordkonst och andra konstformer.

På våren ordnas det tre träffar där olika experter delar med sig information och tips och kursdeltagarna får nätverka och diskutera med andra kulturaktörer. Tillsammans kommer deltagarna att ta fram konkreta projektplaner och får också råd om marknadsföring och fondfinansiering för sitt arbete.

De tre träffarna bildar en kurshelhet, men vid behov går det att delta i bara en eller två av dem. Kursen är avgiftsfri och under träffarna i Åbo bjuds deltagarna på lätt servering.

Tider:
torsdag 7.3.2024 kl. 8.30—11.00 i Åbo
onsdag 20.3.2024 kl. 15—17 på distans
onsdag 10.4.2024 kl. 13—15.30 i Åbo  

Plats: Villa vinden, Sirkkalagatan 19, Åbo
Anmälning: 16.2.2024 per epost till tove.hagstrom@sydkusten.fi
Tilläggsinfo: Kulturplanerare Tove Hagström tove.hagstrom@sydkusten.fi
Arrangörer: Åbo stads kulturtjänster och Sydkustens landskapsförbund med bidrag av Stiftelsen Eschnerska frilasarettet, Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.