Sydkusten kartlägger eftisverksamheten

05.02.2024 kl. 12:46
Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag? Sydkusten har öppnat en webbenkät med frågor om arbetet och verksamheten. Enkäten pågår till den 16.2.2024.

Syftet med utredningen är att få en heltäckande bild av hur det i verkligheten ser ut inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Resultaten kommer också att jämföras med motsvarande utredning från år 2020 för att få en bild av utvecklingen under de senaste åren.

Kartläggningen görs genom två parallella enkäter, en som riktar sig till eftispersonal och en till bildingskanslierna i alla tvåspråkgia kommuner.
 

Mera information
Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef
tfn +358503308234
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Matias Österberg, utbildningsplanerare
tfn +358447734720
matias.osterberg@sydkusten.fi