Vi anställer en organisationskoordinator

17.02.2024 kl. 05:30
Är du vår nya kollega? Sydkustens landskapsförbund r.f. anställer en organisationskoordinator med ansvar för personal- och ekonomifunktioner.

Som organisationskoordinator med ansvar för personal- och ekonomifunktioner handhar du bland annat det administrativa arbetet, rapportering och budgetuppföljning, fakturering och bokslut, lönehantering och personalärenden. Du utvecklar och implementerar strategier för att förbättra våra ekonomi- och HR-funktioner. Till uppgifterna hör också olika kansliuppgifter som att vara registeransvarig men även att handha olika arrangemangsuppgifter. Arbetsplatsen är vårt kontor i Helsingfors. Arbetet börjar i maj och är på heltid.

Du bör ha en högskoleexamen samt erfarenhet av arbete inom HR- och/eller ekonomifunktioner. Dessutom önskar vi att du har erfarenhet av lönehantering, ekonomirapportering och bokslutsarbete och är förtrogen med relevant lagstiftning inom HR-området. Du har en förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ. Du har en stark kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med andra. Arbetsspråket är svenska, vilket förutsätter goda kunskaper i språket men du behöver också goda kunskaper i finska. Övriga språkkunskaper är en merit.

Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en innovativ arbetsgemenskap med placering på Sydkustens kontor i Helsingfors, Medelhavsgatan 14, med möjlighet till distansarbete vissa dagar.

Ansökan med CV och löneanspråk skickas per e-post till jobb@sydkusten.fi eller per post: Christel Björkstrand, Sydkustens landskapsförbund r.f., Medelhavsgatan 14 A, 00220 Helsingfors senast tisdagen den 5 mars 2024.

Svar på frågor och tilläggsuppgifter ges av: direktör Christel Björkstrand, tfn 050 351 3038 (från 20.2 framåt) eller utvecklingschef/rektor Monica Martens-Seppelin, tfn 050 330 8234