Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

29.02.2024 kl. 17:11
Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda reformen av lagen om grundläggande konstundervisning och systemet för statlig finansiering. Arbetsgruppens mandattid pågår till den 30 juni 2025. Monica Martens-Seppelin, Sydkustens utvecklingschef och rektor för Sydkustens ordkonstskola ser fram emot förnyelser.

- Målet med reformen är att förbättra tillgängligheten regionalt och för olika konstområden och befolkningsgrupper. Då måste man också se till att barn och unga som tillhör en minoritet eller bor i glesbygden ska få tillgång till högklassig konstundervisning. Jag hoppas och tror att detta beaktas i den nya lagen och finansieringssystemet.

Sydkusten stöttar aktivt kostundervisningen på svenska i Finland via SKAPA-projektet Kulturum och erbjuder också själv grundläggande konstundervisning via Sydkustens ordkonstskola.

- Ordkonsten är en av de allra minsta konstformerna av de nio konstformer som ingår i den grundläggande konstundervisningen. Ordkonst kan i dag utövas som hobby enbart på ett fåtal orter i landet. Vi hoppas att förnyelsen medför en ordentlig reform och en mera jämlik fördelning av den statliga finansieringen, säger Monica Martens-Seppelin

”Målet är att reformera utbildningsformen som helhet så att den beaktar förändringarna inom fältet och samhället samt framtida utmaningar, stöder en tillgänglig och högklassig verksamhet som har genomslag samt uppmuntrar till moderniseringar. En central utgångspunkt är att förbättra tillgängligheten till grundläggande konstundervisning och stärka verksamhetens kvalitet.”

UKM 29.2.2024

Läs mer om beredningsarbetet på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats.