Slutseminarium: Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb

10.04.2024 kl. 10:11
Det treåriga projektet är inne på slutrakan och bjuder till slutseminarium fredagen den 7 juni 2024 kl. 14-20 i Helsingfors. Alla vars arbete berör småbarnspedagogiken är välkomna.

Projektets slutseminarium riktar sig till dig som jobbar inom småbarnspedagogik, till dig vars arbete berör småbarnspedagogiken och till andra intresserade.

På slutseminariet kommer att vi att berätta om konceptet med skolbesök och presentera ungdomars attityd gentemot småbarnspedagogiken som bransch. Under paneldiskussioner presenteras tankar och idéer kring småbarnspedagogikens nuläge och framtid.

Seminariet inleds med eftermiddagskaffe kl. 14 och avslutas med en gemensam middag. Programmet slutar kl. 20.

Seminariet och trakteringen är avgiftsfria och du kan fylla i en bindande anmälning via denna länk:

Den sista anmälningsdagen är måndagen den 27 maj. Begränsat antal platser, deltagare antas i anmälningsordning.

Kontakt: Emilia Christiansen, projektkoordinator
e-post: emilia.christiansen@sydkusten.fi
tfn: 045 358 04 64

Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb finansieras av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder och Stiftelsen BMR.