Styrelsen 2024-2025

14.05.2024 kl. 12:50
Sydkustens landskapsförbund har hållit sitt konstituerande styrelsemöte den 7:e maj.

Styrelsen har valt Thorolf Sjölund till första vice ordförande och Holger Wickström till andra viceordförande. Till styrelsens arbetsutskott valdes:

Julia Ståhle (ordförande)
Thorolf Sjölund
Holger Wickström
Nina Björkman-Nystén
Seppo Lintuluoto
Werner Orre
Heikki Pakarinen

Arbetutskottet fungerar även som direktion för Sydkustens ordkonstskola under 2024-2025.

Styrelsen valde också en strategiarbetsgrupp bestående av Julia Ståhle, Thorolf Sjölund, Holger Wickström samt Christel Björkstrand, förbundsdirektör.

Info:
Christel Björkstrand, direkör
christel.bjorkstrand(a)sydkusten.fi
+358 (0)50 351 3038