Seminarium lyfter viktig bransch - anmäl dig med!

22.05.2024 kl. 12:27
Projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb är nu inne på målrakan och projektkoordinator Emilia Christiansen har lagt i extraväxeln inför slutseminariet den 7.6. Anmälningar tas emot till den 27.5.

– Det är viktigt att lyfta småbarnspedagogiken med ett eget seminarium där ämnet får och skall ta plats. Slutseminariet kommer att handla om hur det är att lyfta en bransch som generellt sett har ett sämre rykte, men hur mycket fint det finns med branschen och hur otroligt viktig den är, säger Emilia Christiansen.

Målet är att varje deltagare får känna sig viktig och hörd när branschen som de valt står i centrum för ett helt seminarium. Projektkoordinatorn har satsat på en innehållsrik eftermiddag och vill erbjuda ett forum där småbarnspedagogiken står i centrum och diskussionerna till stor grad handlar om hur man lyfter branschen och hur det arbetet kan fortsätta också efter att projektet avslutas.

Emilia ser fram emot att presentera resultatet från enkäten bland ungdomar hon mött under projektets skolbesök. Konceptet med att gå in i skolor och tala och informera om småbarnspedagogik är något som inte provats på det här sättet förut. Resultaten är också hoppingivande. Projektets slutrapport publiceras i sin helhet i samband med seminariet den 7.6.

– Jag hoppas att seminariedeltagarna kommer att åka ifrån seminariet med en stärkt yrkesstolthet och en vetskap om att branschen är viktig och att det finns hopp. Jag önskar också att seminariedeltagarna kommer att få insyn i hur vi tillsammans kan boosta småbarnspedagogiken som bransch också i fortsättningen.

Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb finansieras av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder och Stiftelsen BMR.