Konstundervisningsdagarna 19-20.9.2024

19.09.2024 kl. 10.00 – 20.09.2024 kl. 16.00

Konstundervisningsdagarna är en mötesplats, fest och konferens för konstundervisningsfältet med föreläsningar, workshops, konstuppträdanden, diskussioner och samvaro. År 2024 möts vi i Jakobstad!

Konstundervisningsdagarnas mål är att inspirera till samarbete och nytänkande kring konstundervisning samt möjliggöra kollegialt stöd och nätverksbyggande inom fältet. De riktar sig till alla som jobbar inom konstundervisning för barn och unga: konstpedagoger, ämneslärare, småbarnspedagoger, klasslärare, rektorer, kulturarbetare, konstnärer, projektarbetare, studerande och forskare. Alla är välkomna att delta!

På grund av de politiska strejkerna flyttades Konstundervisningsdagarna 1-2.2.2024 fram till september 19-20.9.2024. Program samt anmälan till Konstundervisningsdagarna som anordnas i september publiceras i maj 2024. 

Varmt välkommen med!