Konstundervisningsdagarna i Jakobstad 19-20.9.2024

19.09.2024 kl. 10.00 – 20.09.2024 kl. 16.00

Konferens och fest för hela konstundervisningsbranschen


Konst och kultur är för alla. Att delta i konst och kultur är en grundläggande rättighet. Under Konstundervisningsdagarna lägger vi fokus på alla barns och ungas rätt till konst och kultur, och till konstnärligt utövande.

Under Konstundervisningsdagarna 19–20.9.2024 föreläser Sophia Alexandersson, verksamhetsledare och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts, om hur kreativt samskapande kan skapa inkluderande lärmiljöer. Vi får också höra universitetsforskare Tuulikki Laes berätta om vägarna till en hållbar och världscentrerad musik- och konstundervisning, och professor emeritus Gunnar Bjursell föreläsa om hur kulturellt engagemang påverkar hjärna, hälsa och välmående. Dagarna bjuder även in till kreativa workshops i social cirkus, scenkonst, mediekonst, ordkonst och dans, folkmusik, sång och musiklek. Vi får också ta del av scensamtal, samvaro och fantastiska musik- och konstuppträdanden. Välkommen med!

Konstundervisningsdagarnas mål är att inspirera till samverkan och nytänkande kring konstundervisning samt möjliggöra kollegialt stöd och nätverksbyggande inom fältet. De riktar sig till alla som jobbar inom konstundervisning: konstpedagoger, ämneslärare, småbarnspedagoger, klasslärare, rektorer, kulturarbetare, konstnärer, projektarbetare, studerande och forskare. Alla är välkomna att delta.

Praktisk information och anmälan


Tid: torsdag 19.9 - fredag 20.9.2024

Plats: Jakobstad, Campus Allegro och närområdet

Hotell och logi: Logi i Jakobstad reserveras och betalas av konferensdeltagarna själva. Begränsat antal rum är reserverade till specialpris för deltagarna på Stadshotellet i Jakobstad 19–20.9.2024. Mera information om logierbjudandet på Sydkustens webbsida.

Deltagaravgift: 45 euro för en dag och 80 euro för två dagar. Deltagaravgiften innehåller program, lunch och eftermiddagsfika.

Deltagaravgiften betalas av läroanstalten eller organisationen du arbetar för eller som privatperson. Vänligen fyll i kontaktuppgifterna till din läroanstalt, organisation eller företag i anmälningsblanketten. Fakturering sker inom en månad efter Konstundervisningsdagarna i Jakobstad. Vi erbjuder betala vad du kan -biljetter till nedsatt pris. Mera information om rabatterade biljetter finner du på Sydkustens webbsida.


Anmäl dig till evenemanget via anmälningsformuläret senast måndagen den 9 september 2024. Anmälan är bindande och det finns begränsat antal platser. Vid avbokningar ber vi er kontakta oss direkt via mejl vippe.leminen@sydkusten.fi.

Samarbetspartners och finansiär


Konstundervisningsdagarna 2024 anordnas av Kulturum - forum för konstundervisning i samarbete med KulturÖsterbotten, Sydkustens landskapsförbund r.f., DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Wava-institutet, Campus Allegro, Yrkesakademin, Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia, Ålands Musikinstitut, FolkmusikForum i Österbotten, Idébanken och BRAVO!-nätverket.

Kulturum – forum för konstundervisning finansieras inom ramen för Svenska Kulturfondens SKAPA-satsning. Vi vill varmt tacka vår finansiär.