Slutseminarium för projektet Småbarnspedagogiken

07.06.2024 kl. 14.00 – 20.00

Programmet börjar klockan 14 med seminariedelen där projektet och konceptet med skolbesök presenteras. Du får höra slutsatser om ungdomars attityder till branschen utgående från skolbesöken.

Under seminariet orndas det paneldiskussioner om tankar och idéer kring branschens nuläge och framtid och projektets slutrapport publiceras. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Seminariet och middagen är avgiftsfria för anmälda deltagare. Observera att anmälningen är personlig och bindande. Om du får förhinder ber vi dig vara i kontakt med arrangören så fort som möjligt.

Anmäl dig med genom att fylla i anmälningsformuläret senast den 10.5.2024.Plats
Svenska klubben i Helsingfors
Mauritzgatan 6
00170 Helsingfors