Morgonkaffe med Kulturum

14.08.2024 kl. 08.30 – 09.30

Välkommen med på kollegialt morgonkaffe!


Morgonkaffe med Kulturum bjuder in konstundervisningsbranschens aktörer, lärare och rektorer till fri diskussion kring aktuella ärenden och frågor inom fältet. Träffarna är för alla med intresse för att träffa kolleger och diskutera strukturer, pedagogiska metoder och samverkan kring konstundervisningen för barn och unga. De är avslappnade tillfällen där du kan delta på valfritt sätt genom att lyssna in eller delta i diskussionen.

Morgonkaffe med Kulturum faciliteras av Johanna och Vippe från Kulturum. Träffarna anordnas på svenska men du kan även delta på finska eller engelska. Vi hjälper med översättning enligt behov.

Morgonkaffe med Kulturum anordnas online via Teams. Deltagande är gratis. Höstens 2024 träffar har alla samma deltagarlänk. Ingen föranmälan behövs. Välkommen med!
 

Vad är Morgonkaffe med Kulturum?
 

Morgonkaffe med Kulturum är månatliga nätverksträffar vars avsikt är att stödja nätverksbyggande, diskussion och kollegialt stöd inom konstundervisningsfältet.

Morgonkaffe med Kulturum anordnas på hösten 2024 varje månad med start på onsdag 14 augusti kl. 8.30­–9.30. Följande träffar anordnas onsdag 11 september, tisdag 8 oktober och onsdag 13 november kl. 8.30–9.30. Höstens serie avslutas med en avslappnad vinterträff den 11 december kl. 9–11 med tid för diskussion om höstens händelser och önskemål för fortsättningen.

Morgonkaffe med Kulturum anordnas av Kulturum – forum för konstundervisning i samarbete med Sydkusten och KulturÖsterbotten.


Fotografi: Delfi de la Rua via Unsplash