Rätt bok på rätt plats

Rätt bok på rätt plats var ett tvåårigt projekt under perioden 2022-2023 där vi utvecklade nya platser där barn, unga och familjer kan möta böcker och läsinspiration. Vi jobbade på att vidareutveckla två koncept från några av Sydkustens olika projekt: Läshörnor och tamburbibliotek.

I våra läshörnor deltog vi tillsammans med lokala bibliotek på idrottsevenemang eller idrottsläger och byggde upp en läshörna där deltagarna kunde varva ner mellan aktiviteterna och möta läsning och läsinspiration i en trygg miljö kopplad till deras idrottsintresse.

Vi sammanställde ett materialpaket för bibliotek som själva vill ordna läshörnor på idrottsevenemang.


Med våra tamburbibliotek riktade vi oss mot daghem och byggde upp ett fysiskt bibliotek i daghemmets tambur där familjerna dagligen kunde möta läsning från det lokala biblioteket och lätt låna hem högläsning för fritiden.

Vi sammanställde ett materialpaket för bibliotek som själva vill ordna tamburbibliotek inom kommunen.

Båda koncepten bygger på tanken att inspirera till läsning på nya platser och att bygga upp lokala samarbeten mellan bibliotek, idrottsföreningar och daghem som kan leva vidare efter projektets slut.

Är ni som bibliotek, daghem eller idrottsevenemang intresserade av att genomföra liknande verksamhet själva? Ladda ner våra materialpaket eller ta kontakt med oss så kan vi berätta mer. 

Följ oss på facebook för att läsa mer om projektet och följa med i vår verksamhet.

Samarbetspartners och finansiärer

Projektet genomförs av Sydkustens Landskapsförbund r.f. och samarbetar med Finlands Svenska biblioteksförening r.f. samt lokala bibliotek och föreningar.

Projektet har finansierats av Utbildningsstyrelsen, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

KONTAKTPERSONER:

Mikael Gros, projektledare
mikael.gros(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund
tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi