Skrivande skola

Skrivande skola – en satsning på skrivpedagogik i finlandssvenska skolor.

Projektet Skrivande skola inelddes i augusti 2020 och avslutades i juli 2023. Projektet lade fokus på skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna med Annette Kronholm som projektledare.


Foto: Minnéa Mattbäck / Walberg Media

VAD? 

Projektet har som mål att synliggöra skrivandet på tvärs över ämnen och höja hela lärarkollegiers skrivpedagogiska kompetens. Varje ämneslärare bör vara något av en skrivlärare i eget ämne och tillsammans med hela kollegiet. Frågor som aktualiseras för en fungerande och gemensam skrivpedagogik är bland annat: Hur ställer lärare relevanta frågor och ger tydliga instruktioner i uppgifter? Hur signalerar läraren vilka typer av texter som förväntas av eleverna? Och hur ger lärarna respons på inlämnade texter?  

FÖR VEM?  

Primärfokus i projektet är åk 7-9 inom den grundläggande utbildningen. I maj valde en styrgrupp ut åtta fokusskolor utgående från intresseanmälningar. Vid urvalet eftersträvades en regional spridning över hela Svenskfinland, samt varierande språkliga sammanhang. 

De sju fokusskolorna är Donnerska skolan (Karleby), Kristinestads högstadieskola (Kristinestad), Lovisavikens skola (Lovisa), Lyceiparkens skola (Borgå), skärgårdsskolorna Skärgårdshavets skola (Korpo) och Kyrkbackens skola (Nagu), Åshöjdens grundskola (Helsingfors) och Övernäs skola (Mariehamn). Därtill tillkommer enhetsskolan i Nykarleby, som är projektets pilotskola. Nykarleby grundläggande utbildning har redan inlett genrepedagogiskt samarbete med Topeliusgymnasiet, vilket kan ses som projektets ursprung i form av det genrepedagogiska konceptet Kodknäckaren. 

Projektet gynnar inte bara fokusskolorna. Inspirationsföreläsningar och workshoppar kan beställas till alla finlandssvenska skolor i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Intresset för genrepedagogik på tvärs över ämnen i de finlandssvenska gymnasierna har varit stort redan i flera år. Nu hoppas Skrivande skola också på att yrkesutbildningarna ansluter sig. Projektet utvecklar efterhand också offentliga material som gynnar alla ämnen och skolstadier.  

Innehåll och material hittas här:

- på webbsidan https://skrivandeskola.fi/
- i projektets Facebookgrupp “Skrivande skola i Svenskfinland
- på Instagramkontot “Skrivande skola”.

AV VEM?

Annette Kronholm, FD och modersmålslärare är projektledare för Skrivande skola. Kronholm har tidigare erfarenheter av kollegialt lärande, då hon tillsammans med sina kolleger vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby jobbat fram det genrepedagogiska konceptet Kodknäckaren. I sin forskning har hon också tangerat frågor som rör ungas skrivande i och utanför skola, genrepedagogik och lärares respons på elevtexter.

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf har initierat projektet Skrivande skola som förverkligas i samarbete med Sydkustens landskapsförbund rf och finansieras av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.  

Skrivande skola kompletterar Sydkustens verksamhet där utbildning och kultur är i fokus. Sedan 2015 har Sydkustens landskapsförbund förverkligat riksomfattande läsambassadörsprojekt. Det första läsambassadörsprojektet (2014-17) inleddes i samarbete med Svenska modersmålsföreningen i Finland, Smlf. Det pågående uppföljningsprojektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2 (2019-22) fortsätter det läsfrämjande arbetet som den första läsambassadören Katarina von Numers-Ekman lade grunden till. 


Kontaktpersoner 

Annette Kronholm, projektledare, tfn 050 382 5203, annette.kronholm@sydkusten.fi  

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund, tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand@sydkusten.fi