Studera småbarnspedagogik?

23.02.2022 kl. 09:27
Nu är den gemensamma ansökan till andra stadiets utbildningar öppen. Ansökningstiden pågår till 22.3.2022. För dig som är intresserad av att studera inom småbarnspedagogiken finns det flera olika alternativ.

Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb listar här olika möjligheter för dig som är intresserad av branschen:

Yrkesutbildning efter grundskolan

Axxell utbildar barnledare med kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet. Med denna utbildning blir du behörig att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik. För mera information kolla in:

 

Yrkesinstitutet Prakticum utbildar närvårdare med inriktning på barn och unga. Du kan avlägga en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen med kompetensområde för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga. Kolla länken för mera information:



Vid STEP-utbildning kan du avlägga en grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet och då blir du behörig att arbeta som barnskötare på dagis eller barnledare i församlingens småbarnspedagogik. Via länken nedan hittar du mer information.

 

Den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen 2022 görs i förnyade Studieinfo. Ansökningstiden är till utbildning efter den grundläggande utbildningen och pågår mellan den 22.2 och den 22.3.2022.

 

Yrkeshögskola och universitet

Om du är student eller har en yrkesutbildning kan du ansöka om en studieplats vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

Yrkeshögskolan Arcada utbildar socionomer inom småbarnspedagogik. En socionomutbildning kan ge dig behörighet att arbeta inom småbarnspedagogik med barn som är upp till fem år gamla.  Mera information om förhandsuppgifter och vilka ansökningsdatum som gäller:

 

Också vid Yrkeshögskolan Novia kan du avlägga en socionomutbildning. Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik. Mera information:


Ansökningstiden till socionomutbildningarna är 16-30.3.2022


Vill du studera till lärare inom småbarnspedagogik? Ansökningstiden är 16-30.3.2022

Du kan söka dig till Helsingfors universitet eller Åbo Akademi genom gemensam ansökan för att studera till pedagogie kandidat inom småbarnspedagogik. Du blir behörig lärare inom småbarnspedagogik efter en avlagd examen.

 

Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb har även lanserat kampanjen

Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid.


Läs mera om kampanjen och om hur du kan delta här:

 

Mera information:

Emilia Christiansen
Projektkoordinator
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi
+358 45 358 0464