Ett konstverk med färggranna

Ensam tillsammans

01.03.2022 kl. 11:31
Kulturskolorna i Pargas har tillsammans producerat utställningen som visar barns konstnärliga uttryck för ensamhet.

Utställningen, som visas i Pargas bibliotek under hela mars månad, innehåller alster som representerar många olika konstformer.

Kulturskolorna i Pargas erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga inom musik, dans, bildkonst, hantverk, teater och ordkonst. Inom konstundervisningen har barnen och de unga möjlighet att uttrycka känslor genom konstnärliga metoder.

Utställningen Ensam tillsammans - Yksin yhdessä visar prov på olika sätt att se på temat ENSAMHET. Barn och unga har i kulturskolorna fått bearbeta både positiva och negativa upplevelser av temat.

Utställningen kommer enligt planen att visas i Nagu, Korpo och på Luckan i Åbo senare i vår. Utställningsmaterial finns även på kulturskolornas gemensamma webbplats:


Det pedagogiska materialet innehåller tips på  övningar som kan göras tillsamans med olika elevgrupper. Övningarna utgår från olika konstarter som fungerar som hjälp för att på ett kreativt och tryggt sätt utforska temat ensamhet.

De organisationer som erbjuder grundläggande konstundervisning i Pargas stad och som deltar i samarbetet är:

Art-Dur Musik- och Bildkonstskola (musik och bildkonst)
Hantverksskolan Hanttis (slöjd)
Musikinstitutet Arkipelag (musik och dans)
Sydkustens ordkonstskola (ordkonst)
Åbolands Teaterskola (teaterkonst)
Åbolands Bildkonstskola KonsTila (bildkonst)

Viktiga samarbetsparter och finansiärer är:

Pargas stads kulturenhet, Pargas bibliotek, Martha och Albin Löfgrens kulturfond,
Lions Club Pargas – Parainen, Sparbanksstiftelsen i Korpo


Mera information:
Kajsa Lindholm, producent
050-492 5947,
kajsa.lindholm(at)sydkusten.fi

Bild:
Ingen är en ö, Konstverk gjort av elever i Musik- och bildkonstskolan Art-Dur