Händer, pännor, häften, glasögon, en datorskärm i ett uppifrån-perspektiv. Bilden går i Sydkustens färger, gult, svart, grått och vitt.

Sydkustens årsmöte

12.04.2022 kl. 08:57
Sydkustens landskapsförbunds ordinarie årsmöte hålls måndagen den 25 april.

Det högsta beslutande organet för Sydkustens landskapsförbund r.f. är årsmötet. Till mötet utser medlemskommunerna representanter utgående från antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. I år behandlas även förslag till ny strategi samt nya stadgar. Ordförande och styrelse väljs vid mötet, medan styrelsen internt utser ett arbetsutskott.

I år hålls mötet måndagen den 25 april på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors samt digitalt via Zoom.

Mötet inleds kl. 11 med seminariet Med sikte på 2030, där Sydkustens förslag till strategi samt delar av den aktuella verksamheten presenteras och diskuteras.

Själva möteshandlingarna inleds kl. 14.

Läs kallelse och möteshandlingar via länkarna nedan:

Camilla Komonen
Förbundssekreterare
+358 (0)50-577 0780
camilla.komonen(at)sydkusten.fi