Sydkustens årsmöte i G18. Framme vid podiet presenterar Mikael Gros projektet Rätt bok på rätt plats.

Tack till våra finansiärer!

27.04.2022 kl. 08:55
Sydkustens verksamhet är mångsidig och omfattande. Vi administrerar flera stora projekt och enligt den färska strategin är målet att satsa på långsiktighet och kontinuitet och därmed också på en ökad andel fleråriga projekt. Utan samarbetspartner och finansiärer är detta inte möjligt.

Språkstimulerande verksamhet är en viktig del av Sydkustens arbete. Det här syns i den ordinarie verksamheten och inom Sydkustens ordkonstskola, men också i våra språkstärkande projekt Läsambassadörerna, Skrivande skola och Rätt bok på rätt plats. Vår uppfattning är att satsningar på läs- och skrivkunnighet är av avgörande betydelse för den svenska utbildningen och för demokratin. Varje barn och ung människa har rätt till läs-och skrivkunnighet, något som är viktigt både i arbetslivet och för ett aktivt medborgarskap.

Småbarnspedagogiken har varit ett annat fokusområde under det senaste året. Den rådande bristen på behörig personal inom småbarnspedagogik är akut på många håll. Inom småbarnspedagogiken läggs grunden för barnens lärstig och därför är det av största vikt att kunna erbjuda en verksamhet av hög kvalitet. Projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb har som mål att synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier. Ett sätt att synliggöra branschen har varit kampanjen Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid. Kampanjen förverkligades under vårvintern 2022.

Sydkusten vill rikta ett varmt tack till alla som gör denna viktiga verksamhet möjlig, bland annat har vi under året fått positiva finansieringsbeslut av följande fonder och stiftelser:

Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska folkskolans vänner, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond.

Sydkusten har även fått understöd av bland annat Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten förverkligas i samarbete med medlemskommunerna och många olika samarbetspartner.

Bilden ovan är från det miniseminarium som inledde Sydkustens årsmöte 25.4.2022. Där presenterades en del av förbundets kontinuerliga verksamhet och projekt.
 

Mera information

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi