Bokpaket till åk 5 – ansök nu!

26.09.2022 kl. 07:25
Nu är tiden inne för lärare i åk 5 att ansöka om ett bokpaket till sin klass.

Sydkustens ordkonstskola väljer ut paketets tio böcker och tar fram ett eget pedagogiskt material till en del av dem. Ansökningstiden pågår till den 15.10 och de beviljade paketen delas ut i januari 2023.

Bokpaketen till svenskspråkiga skolor är en årlig satsning som bekostas av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd (lisiwahlsstiftelse.fi) och det är Förbundet Hem och Skola som koordinerar ansökningar och utdelning. Ansökningsblanketten hittas på Hem och Skolas webbplats.

Bokpaketen har delats ut i flera års tid och i år är det sjätte gången som ordkonstskolan skapar ett inspirationsmaterial till de utvalda böckerna. Målet är att främja barns intresse för litteratur och skapande genom att erbjuda dem en samling splitternya böcker särskilt utvalda för 11-12-åringar tillsammans med diskussionsfrågor och arbetsuppgifter. Tonvikt i bokpaketet ligger på nyutkommen finlandssvensk litteratur, kompletterat med svenska och översatta mellanåldersböcker. Till en del av böckerna tar vi fram ordkonstövningar som kan göras tillsammans i klassen för att fördjupa den gemensamma läsupplevelsen.

Har du frågor om bokurvalet eller ordkonstmaterialet? Kontakta maja.ottelin@sydkusten.fi

Har du frågor om hur man ansöker eller vem som kan ansöka? Kontakta tove.lindqvist@hemochskola.fi

Du hittar tidigare års material till bokpaketen på ordkonstskolans sidor: www.ordkonst.fi/bokpaket