Kollaborativt skrivande

04.10.2022 kl. 12:52
– eller hur jag överlevde distansundervisningen och hade roligt

Under distansvåren 2020 riggades distansskolan i princip från en skoldag till en annan. Med beslutsamhet, mod och kreativitet kastade sig skrivpedagog Annette Kronholm in i undervisning utan fysiskt klassrum och livepublik.
- Det gällde att gripa tag i alla digitala verktyg som fanns. Att uppfinna från dag till dag, skapa närhet och äkthet. Mitt sätt blev att skapa interaktion, att aktivera så många studerande som möjligt.

Lösningen blev bland annat samtidigt, gemensamt skrivande i delade dokument. Ett annat kamratrespons på skriven text, och egen inläst lärarrespons på studerandes texter.

- Och jag måste erkänna att jag hade roligt varje stund i min verkstad. Samtidigt gällde det att inte jobba ihjäl sig.

På onsdag 5.10 lyfter Sydkustens Annette Kronholm kollaborativt, alltså kollektivt och samtidigt skrivande under seminariet I distansundervisningens kölvatten.

*********************************************

I distansundervisningens kölvatten, onsdag 5.10 kl. 15-18 på G18 i Helsingfors
SFV har finansierat forskningen, tryckningen av handboken och lanseringstillfället. 

Vad lärde vi oss under perioderna av distansundervisning? Hur kan vi didaktiskt utveckla den allt mer digitaliserade skolan? Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande undervisning i en digitaliserad lärmiljö?

Katarina Rejman (FD, lektor i svenskämnets didaktik vid Stockholms universitet), Anna Slotte (docent, universitetslektor i pedagogik vid Pedagogiska fakulteten/Helsingfors universitet) och Kirsi Wallinheimo (ped.dr, FM, universitetslektor i de främmande språkens didaktik vid Helsingfors universitet) har skrivit en bok om digitaliserad undervisning.

Handboken I distansundervisningens kölvatten. Lärarerfarenheter och didaktiska perspektiv på digital undervisning bygger på erfarenheter som tolv lärare i årskurserna 5–9 har delat med sig av.

Länk till Skrivade skola

I instruktionsvideon (26.4.2020) ger projektledare för Skrivande skola, Annette Kronholm, exempel på kollaborativt skrivande som ett verktyg för provförberedelse i gymnasiets modersmålsundervisning.