Anna-Karin Tötterman ny utbildningsplanerare

01.11.2022 kl. 08:15
Politices licentiat Anna-Karin Tötterman har valts till vikarierande utbildningsplanerare fram till 30.6.2023.

Anna-Karin Tötterman kommer från Åbo Akademi där hon har arbetat som lärare, forskare och i olika administrativa roller. Anna-Karin har studerat bl.a. informationsvetenskap och historia.

- Jag ser fram emot att kunna göra mitt bästa för att påverka och utveckla utbildning på svenska i en hållbar riktning, framför allt inom Sydkustens verksamhetsområde, säger Anna-Karin om sitt nya jobb.

- Jag är mycket taggad att få möjligheten att arbeta med intressebevakning i viktiga frågor som i allra högsta grad berör Svenskfinlands framtid. Personalbristen i utbildningssektorn och elevvården är en mycket allvarlig utmaning som drabbar hela vårt samhälle och vi behöver hitta lösningar på både kort och lång sikt. En intressebevakare som Sydkustens landskapsförbund har en central roll i detta arbete och jag är mycket motiverad att få vara med och göra en insats. 

Anna-Karin har även via sina förtroendeuppdrag engagerat sig i samhällsfrågor och frågor som berör utbildning på alla nivåer samt barns och ungas välmående. Inom ramen för sitt arbete på Sydkustens landskapsförbund ska hon arbeta med frågor inom utbildningssektorn, intressebevakning, utredningar och fortbildning. Anna-Karin Tötterman börjar 7.11 sitt jobb på Sydkusten.

För mera information, kontakta Anna-Karin Tötterman, telefon 050 3576843 eller anna-karin.totterman@sydkusten.fi .