En timme om poesi

14.11.2022 kl. 13:31
Vill du veta mer om hur du kan arbeta med poesi i din grupp? SFV och Sydkustens ordkonstskola bjuder in till En timme om poesi tillsammans med Hanna Lundström

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med poesi i din grupp? SFV och Sydkustens ordkonstskola bjuder in till En timme om poesi tillsammans med Hanna Lundström, ordkonstlärare, lärare och författare. Under tillfället diskuteras pedagogiken kring poesi i barngrupper och du får tips på hur du skapar lyckade poesistunder.

Välj det tillfälle som passar dig bäst och anmäl dig här

Onsdag 16.11 klockan 12.30 -13.30
Fredag 18.11 klockan 12.30-13.30

 

Svenska Folkskolans vänner har i samarbete med Svenska Akademien via förskolorna delat ut boken En bro av poesi till alla 6-åringar i Svenskfinland. I poesin möts det muntliga och det skriftliga till en helhet som bjuder in alla, både dem som redan kan läsa och dem som fortfarande är lyssnare. Eftersom dikterna är skrivna för att läsas högt vimlar det ofta av språkliga roligheter att ta fasta på: noggrant utvalda ord, rim, rytm och ordlekar. 

Där det finns poesi finns det ofta också känslor, och många dikter lyfter fram en särskild känsla eller stämning. Därför kan de fungera som en introduktion till att prata om det enkla och vardagliga, men också om det stora: Hur känns det när man är riktigt lycklig? Vad ska man göra när allting känns svårt?

Läs mer om satsningen och hitta ordkonstövningar som kan användas i barngrupp på ordkonst.fi

Kom med och få tips, idéer och material för att skapa lyckade och poesistunder! Välkommen!