Verktygsbacken - en skattkista för textskapande

22.11.2022 kl. 14:00
Läs- och skrivfrämjande går hand i hand. Bibliotekspedagog Johanna Häggblom tar sig an Skrivande skola och “Verktygsbacken” ur ett läspedagogiskt perspektiv. Tillsammans är ledordet. 

Hösten 2021 inledde jag min projektanställning som bibliotekspedagog i mediateket i Zachariasskolan. Snabbt blev jag blev inplockad i pilotprojektet Skrivande skola och en tanke slog mig redan efter första mötet med projektet. Vad kan jag som läsfrämjare bidra med för att föra projektet framåt? 

Först tog jag itu med att fylla skolbiblioteket med böcker av olika genrer. Manga- och serieböcker, novell- och poesisamlingar, faktaböcker och skönlitteratur. Därefter kunde jag utmana eleverna att hitta och läsa nyförvärven. För att en person ska bli en driven och mångsidig textskapare och läsare måste hen helt enkelt få tillgång till olika typer av texter.

I och med höstens lansering av Skrivande skolas ”Verktygsbacken” får eleverna konkreta verktyg för att lära sig behärska olika texttyper. Verktygen, eller skrivstöden, är sådana som de har nytta av i skrivandet och läsningen, både i skolan och på fritiden. 

Alla har vi någon gång hört att det är viktigt att göra ett gott första intryck vid mötet med en annan människa. Idag måste vi också klara av att göra ett gott första intryck i skrift. Exempelvis när en ung människa ska söka sitt första sommarjobb och kontakta en potentiell arbetsgivare, behöver hen kunna formulera en arbetsansökan som står ut i mängden av ansökningar.

Två kommentarer från lanseringen av “Verktygsbacken” har stannat i mitt minne. En elev dristade sig att fråga: “Men är det inte fusk att få veta allt dethär?” Och det fina är ju att det faktiskt inte är fusk att eleverna får modeller för hur de kan bygga upp sina texter. Det sparar tid för eleven då hen inte behöver brottas med frågor om utseende och form för texten, utan fokus får ligga på innehållet. Det viktigaste är att eleven får känna en trygghet i att våga uttrycka sina åsikter och skapa meningsfulla texter som kan läsas av många. Inget forum är stängt för en trygg skribent. 

“Jag önskar att något sådant här hade funnits när jag gick i skola”, utbrast en förälder under ett föräldramöte efter projektets infotillfälle. Responserna speglar behovet av “Verktygsbacken” som en veritabel skattkista för textskapande.

Johanna Häggblom
bibliotekspedagog vid Zachariasskolan  i Nykarleby
 

Bild: Bibliotekspedagog Johanna Häggblom finns till för eleverna under raster och lektioner vid Zachariasskolan i Nykarleby. FOTO: privat. 


Skrivande skolas hemsida: www.skrivandeskola.fi 

FOTNOT. “Verktygsbacken” är ett samlingsnamn för de materiella skrivstöd som projektledare Annette Kronholm utvecklat i samarbete med projektets 350 lärare. Lanseringar av skolinterna digitala plattformar sker i projektets samtliga fokusskolor under hösten 2022. Skrivstöden kommer också att ingå i det skrivpedagogiska material “Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla”, som blir klart våren 2023.