Julia Ståhle valdes till ordförande för Sydkustens landskapsförbund

20.04.2023 kl. 14:20
Julia Ståhle har valts till ny ordförande för Sydkustens landskapsförbund r.f. på årsmötet som hölls 19.4.2023. Årsmötet har också valt nya styrelsemedlemmar för en två-årsperiod.

På onsdagen 19.4.2023 samlades 65 representanter från de 16 medlemskommunerna i Kulturhuset Fokus i Karis till Sydkustens landskapsförbunds årsmöte. På mötet behandlades bokslut, verksamhetsplan och budget samt valdes ny ordförande och nya styrelsemedlemmar i stället för dem som var i tur att avgå.

På mötet valdes Julia Ståhle till ordförande. Ordförande väljs för ett år i gången. Julia Ståhle efterträder Silja Borgarsdóttir Sandelin som inte ställde upp för omval. Julia Ståhle är för närvarande ordförande för Svensk Ungdom och bor i Esbo.

Jag är ärad att få leda Sydkusten, vars arbete för kultur och utbildning på svenska är otroligt viktigt. Utbildning och kultur i alla dess former på svenska är en grundförutsättning för en levande svenskspråkighet i Finland. Att få bidra till att upprätthålla och utveckla dessa står väldigt nära mitt hjärta, säger Julia Ståhle.

Styrelsen består av 16 medlemmar, varav hälften avgår årligen. Till styrelsemedlemmar, i stället för dem som stod i tur att avgå, valdes för perioden årsmötet 2023 – årsmötet 2025 följande:

Werner Orre NY (ersättare Matias Bilenberg NY), Fredrik Waselius NY (ersättare Ulf Dahlman), Nina Björkman-Nystén (ersättare Malin Lönnroth NY), Niklas Rönnberg (ersättare Satu Roberg NY), Terhi Vörlund-Wallenius NY (ersättare Markus Blomquist NY), Bianca Gräsbeck NY (ersättare Birgitta Gran), Holger Wickström (ersättare Larserik Häggman), Harry Bogomoloff NY (ersättare Sture Fjäder NY). Därtill valdes för perioden årsmöte 2023-årsmöte 2024 Seppo Lintuluoto NY (ersättare Kjell Grönqvist NY) samt som ny ersättare istället för Werner Orre, Emmi Piippo.

__________

Foto: Miranda Uthardt