Hejdundrande hyllningsfest för skrivpedagogiken - slutseminarium för Skrivande skola

11.05.2023 kl. 17:40
Närmare hundra skrivintresserade personer samlades den 10 maj på G18 i Helsingfors för att delta i slutseminariet för Skrivande skola.

Skrivande skola och projektledare Annette Kronholm har under projektet jobbat enligt mottot “Tillsammans blir vi så mycket bättre”. Det arbete som inledes med Kodknäckarna i Topeliusgymnasiet utvecklades till ett treårigt projekt främst för åk 7-9. Åtta fokusskolor runtom i Svenskfinland och pilotskolan i Nykarleby har under Skrivande skolas intensiva projektår arbetat hårt, tillsammans. I siffror betyder detta hisnande 350 lärare och 2500 elever som samlats för att nå samsyn, struktur och samarbete.

Resultatet av deras hårda arbete fick alla seminariedeltagare ta med sig hem, den fysiska boken Verktygsbacken, Skrivpedagogik för alla. Den första delen riktar sig till lärare och förklarar de för projektet centrala byggstenarna genrepedagogik samt cirkelmodell, stöd och stöttning. Den andra delen riktar sig till eleverna med handfasta tips, modeller och råd som hjälper dem tackla de olika texttyper elever förväntas skriva i skolan.

  

Under slutseminariet fick deltagarna ta del av den ena framgångssagan efter den andra i fokusskolorna. Alla lärare kan – och är - verkligen skrivlärare! Skrivande skola-bakelser vid releasefesten för Verktygsbacken och dramaföreställning för föräldrar i Kristinestads högstadieskola. Verktygsbacken som ledstjärna för ett digikliv i Donnerska skolan. En kollaborativt skriven, multimodal skoltidning av Skärgårdshavets skola i Korpo samt Kyrkbackens skola i Nagu. Skrivstigen i Borgå som redan sträcker sig genom åk 1-6 och nu, tack vare Lyceiparkens skolas medverkan i projektet och tutorlärarnas idoga arbete, snart går vidare genom åk 7-9. Mentorlärarna i Åshöjdens grundskola, som med hjälp av Skrivande skola välkomnar och införlivar nya lärare i kollegiet. Lovisavikens intygande om att “kalubakkin” både förändrat skolans verksamhetskultur och elevernas attityder till skrivande positivt. Och Övernäs skolas hälsning om att Skrivande skola genomsyrat hela åländska skolsystemet – i den grad att EEVA, ett rockband bestående av skolans elever, inte bara skrivit en hyllningssång “Nettis verktygsback”, utan också skickade en signerad t-shirt som hälsning till projektledaren.

Pilotskolan Nykarleby arrangerade skrivtävlingen SKRIVTID med temat fred för elever i f-9. Med genrer som dikt och opinionstexter som tävlingstexter förberedde sig lärare och elever inför uppgiften i sann genrepedagogisk anda och slutresultatet kan man beundra i antologin Fred i världen är att alla får gå ut. Vilken fantastisk samling berörande texter med reflektioner kring vad fred innebär.

Men seminariet var inte endast en kavalkad av solskenshistorier från fokusskolorna. Anna Slotte och Annette Kronholm berättade om genrepedagogikens grundpelare och om det forskningssammanhang Skrivande skola deltagit i. Linda Mannila öppnade upp frågeställningar kring AI i undervisningen, vilka hotbilder och möjligheter ChatGTP och motsvarande tjänster för med sig.

I paneldiskussionen under ledning av Pamela Granskog diskuterade Kurt Torsell, Anna Slotte, Birgitta Ponthin och Noa Lax om läs- och skrivfärdigheter som en förutsättning för demokratin.

Under slutorden avslöjade projektledare Annette Kronholm att det hon hoppas skriva i framtiden är en bok om sitt liv. I denna framtida självbiografi kommer projektet Skrivande skola och de tre intensiva verksamhetsåren säkert finnas med som ett fängslande kapitel!

Projektet Skrivande skola initierades av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland, genomfördes i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och finansierades av Svenska kulturfonden och Svenska Folkskolans Vänner.

BILDER: Björn Lindberg

Katja von Wendt
pedagogisk planerare
Sydkustens ordkonstskola