Projektet Skrivande skola får Hugo Bergroth-priset 2023

16.05.2023 kl. 13:30
Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro går till projektet Skrivande skola. Prissumman är donerad av Svenska kulturfonden.

Ur prismotiveringen: Projektet Skrivande skola har verkat för att främja skrivundervisningen i våra skolor och är nationellt sett en unik satsning. Genom sina fokusskolor och sin pilotskola har projektet engagerat 350 ämneslärare och mer än 2 500 elever i årskurserna 7–9 i våra svenskspråkiga skolor.  Skrivande skola har gett lärarna skrivpedagogiska metoder för att hjälpa eleverna att producera rätt text vid rätt tillfälle. En skrivstärkande lärare har samtidigt ett språkstärkande förhållningssätt i sin undervisning. Projektet har utmynnat i handledningen Verktygsbacken – Skrivpedagogik för alla. Verktygsbacken synliggör skrivandet men också läsningen, den erbjuder konkret skrivstöd till eleverna och modeller för skrivstöttning till lärarna.

Titta på en videointervju med skrivande skola här.

Skrivande skola initierades av Svenska modersmålslärarföreningen medan Sydkustens landskapsförbund fungerat som projektets huvudman. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Hugo Bergroth-sällskapets språksporre på 1 000 euro går i år till fotbollsspelaren, tränaren och före detta landslagskaptenen Tim Sparv. Prissumman för språksporren är donerad av Svenska kulturfonden.

Pristagarna utses av Hugo Bergroth-sällskapets styrelse i samråd med en prisnämnd, vars ordförande 2023 var litterära chefen Anna Friman. Priset har delats ut årligen sedan 1993, år 2019 gick priset till Sydkustens ordkonstskola. 

Prisutdelningen sker tisdagen den 16 maj kl. 13 i samband med Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag på Hanaholmen, Esbo. Vid prisutdelningen finns projektledare Annette Kronholm på plats, medan Tim Sparv tar emot priset i ett senare skede.

För vidare information kontakta Hugo Bergroth-sällskapets ordförande Pamela Granskog tfn +358 40 595 97 55, e-post pamela.granskog@gmail.com .
Projektledare Annette Kronholm nås på +358 50 382 5203, annette.kronholm@sydkusten.fi

Bild: Projektledaren för Skrivande skola, Annette Kronholm (till vänster) och lektorn i kemi och fysik, Mikaela Gustafsson, Lyceiparkens skola (till höger).

www.hugobergroth.fi 
 

Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland och stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet. Sällskapet har medlemmar i Finland och i Sverige. Hugo Bergroth-sällskapet bedriver aktiv språkvårdande verksamhet samt sprider språklig glädje. Sällskapet arrangerar språkvårdsseminarier och språkvårdskurser, delar ut språkpris, deltar i utbildningsdagar och diskussioner samt andra språkliga aktiviteter.