Julia Ståhle

Tre frågor till ordförande Julia Ståhle

17.10.2023 kl. 15:54
Julia Ståhle är ordförande för Sydkustens landskapsförbund sedan april. Inför Sydkustens 25-årsjubileum svarar hon på tre frågor om organisationen och dess roll i dag.

Kultur och konstundervisning, småbarnspedagogik, utbildning och en meningsfull fritid på svenska - hur speglas detta i din vardag?

Kultur och konstundervisning har varit en stor del av min ungdom, då jag för det mesta haft konsthobbyn och också gått bildkonstlinjen på gymnasiet. Gällande utbildningsfrågor hör allting från småbarnspedagogik till de högre stadierna till mina primära politiska intresseområden, inte minst då jag har ett barn och själv studerar. Möjligheten till meningsfull fritid på svenska garanterar det att man kan leva i Finland på svenska och för mig är det väldigt viktigt att mitt barn har möjligheten att kunna uttrycka sig på svenska också utanför hemmet.

Vad tycker du är viktigast att Sydkustens förtroendevalda och medarbetare för fram i medlemskommuner just nu?

Just nu är det väldigt viktigt att vi lyfter fram det mervärde som möjligheter för fritid på svenska för barn och unga medför. Samtidigt som idrott är viktigt är det också bra att ge plats åt hobbyn som tangerar kultur och konst.

Sydkusten firar 25 år i år, hur ser du Sydkustens roll i samhället i dag?

Sydkusten är en viktig organisation som skapar många möjligheter inom många områden, som till exempel inom konst- och kultur, vilket dels stödjer kommunernas arbete, men också lappar där det finns en efterfrågan på verksamhet. För att så många barn och unga som möjligt ska ha möjlighet till en meningsfull fritid på svenska behövs Sydkusten, nu och framöver.

Julia Ståhle

  • Ordförande för Sydkustens landskapsförbund från och med 19.4.2023.
  • Utbildning: Politices kandidat
  • Arbetar som förbundsordförande för Svensk Ungdom och studerar till magister
  • Hemort: Esbo

Fotnot: Sydkustens 25-årsjubileum firas i arbetets tecken i samband med kulturseminariet Vem är välkommen? den 28.11.2023. Info om seminariet