Bild på Sofia Lindqvist

Vem är välkommen? Sofia Lindqvist presenterar sig

02.11.2023 kl. 10:45
Sofia Lindqvist är en av talarna på kulturseminariet den 28.11. Hon är expert vid Nätverket för familjers diversitet, en organisation som främjar jämlikhet för alla familjer.

Hur jobbar du för ökad tillgänglighet i ditt arbete?
Inom Nätverket för familjers diversitet, som samlar tio olika familjeorganisationer, arbetar vi med att påverka både lagstiftning, service och arbetslivet så att alla familjer ska vara jämlika. I mitt eget arbete innebär det bl.a. att jag utbildar professionella så att de i sin tur kan erbjuda tillgänglig service. Jag gör detta på både finska, svenska och engelska.

Vad kommer du att tala om under seminariet Vem är välkommen?
Under seminariet Vem är välkommen? kommer jag att tala om familjers mångfald och hur familjeformen eller -situationen kan påverka hur familjerna förhåller sig till service. Åhörarna får också själva fundera hur de kunde tillämpa denna kunskap i den service de själva erbjuder.

Vem vill du önska särskilt välkommen med på seminariet?
Alla som arbetar med att tillhandahålla service som är riktad (också) till barnfamiljer är välkomna. Hoppas vi ses!

Mer info och anmälningslänk till seminariet.

Sydkustens landskapsförbund fyller 25 år i år och det firas under seminariet med tårta till eftermiddagskaffet. Varmt välkommen!