Johanna Berlin

Sydkusten stöder läsning på eftis

25.01.2024 kl. 13:39
Eftis är en viktig arena för att berika barns språkutveckling och göra läsningen lustfylld och fantasirik. Projektet Läsande eftis ordnar inspirationsträffar under våren med Johanna Berlin som är projektkoordinator.

Läsning har stor betydelse för barns emotionella, intellektuella, sociala och språkliga utveckling. Grunden till goda läsvanor och en god läskunnighet läggs redan före skolåldern och under de första skolåren genom lek med ord, samtal och högläsning. Här har eftisarna en viktig roll och personalen är i nyckelposition.

– Jag kommer inte med en färdig modell utan personalen ska själva vara delaktiga i utformandet av bra och fungerande läsrutiner. Jag är med för att stöda dem och tillsammans hitta strukturer och modeller som går att anpassa i olika eftisar, för vi vet att verksamheterna kan se väldigt olika ut, berättar Johanna Berlin.

Enligt en utredning från 2020 har 32 procent av eftisarna högläsning dagligen, 30 procent läser ofta, 37 procent ibland och 2 procent högläser aldrig. (Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland - En situationsrapport 2020). Läsande eftis är en satsning för att stärka och upprätthålla läsmotivationen bland eftisarna och har fått finansiering av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Inspirationsturné genom Svenskfinland

Projektet Läsande eftis riktar sig till alla eftisar i Svenskfinland och består av inspirationskurser i samarbete med bibliotek och med Läsväskan, en digital plattform för skolelever som Folkhälsan upprätthåller. Tanken är att mötas både fysiskt och digitalt för att sprida boktips och material att använda i eftisverksamheten. Under vårvintern 2024 drar en inspirationsturné igenom hela Svenskfinland med träffar på bibliotek då eftispersonal får vika en hel förmiddag för läsinspiration tillsammans.

Inspirationsträffarna tar också upp vikten av närvaro, kontakt och koncentration med fokus på hur lässtunder kan stärka gemenskapen och kommunikationen mellan barn och vuxna. Samtidigt kartläggs de önskemål och behov som finns ute på fältet.

– Tanken är att de här träffarna blir en språngbräda för fortsatt arbete. Jag kommer också själv att besöka olika eftisar och utforska vad allt som kan göras med litteratur, vilka saker som fungerar bra och skapar välmående, berättar Johanna Berlin.

Läsande eftis

Inspirationsturné

  • Vasa 14.2.2024 kl. 9-11.30 Vasa stadsbibliotek Dramasalen, ingång från Rådhusgatan.
  • Borgå 28.2.2024 kl. 9-11.30 Borgå stadsbibliotek, adress Prästgatan 20.
  • Ekenäs 5.3.2024 kl. 9-11.30 Ekenäs bibliotek, adress Raseborgsvägen 8.
  • Pargas 7.3.2024 kl. 9-11.30 Pargas stadshus, Strandvägen 28 rummet: Skansen (3 våningen).
  • Närpes 20.3.2024 kl. 9-11.30 Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2.
  • Jakobstad 21.3 2024 kl. 9-11.30 Jakobstads stadsbibliotek, Runebergsgatan 12

Anmälning: Senast en vecka före respektive träff via webbsidan https://eftis.fi/kurser/
Pris: Kostnadsfritt, alla deltagare får en egen bok & material till sitt eftis
Arrangör: Sydkustens landskapsförbund, Läsväskan och de lokala biblioteken
Mera info: Johanna Berlin, projektkoordinator
johanna.berlin(a)sydkusten.fi tfn: 050-5149039

Sydkustens landskapsförbund upprätthåller ett nätverk för morgon- och eftermiddagsverksamhet i Svenskfinland och fungerar som kontaktlänk mellan arrangörer och myndigheter.

Projektet Läsande eftis finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.