Sydkusten höll årsmöte i Helsingfors

15.04.2024 kl. 15:49
Julia Ståhle har omvalts till ordförande för Sydkustens landskapsförbund r.f. på förbundets årsmöte som hölls den 17:e april 2024. Årsmötet har också valt nya styrelsemedlemmar för en tvåårsperiod.

På onsdagen den 17:e april 2024 samlades representanter från de 16 medlemskommunerna till Sydkustens landskapsförbunds årsmöte i Helsingfors stadshus. På mötet behandlades bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023, budget och verksamhetsplan för år 2024 samt val av ordförande och nya styrelsemedlemmar i stället för dem som var i tur att avgå. På mötet omvaldes Julia Ståhle till ordförande. Ordförande väljs för ett år i gången och Julia Ståhle valdes nu för andra året.

– Jag tackar för det fortsatta förtroendet att få agera som ordförande för Sydkusten. I den nationella politiken pågår en stark balansering av den offentliga ekonomin vilket oundvikligen kommer att påverka organisationer som Sydkusten. Därför måste vi fortsätta att tala för och visa de resultat som vår verksamhet hämtar. Sydkusten har en otroligt viktig uppgift och den uppgiften ska vi fortsätta arbeta med, säger Julia Ståhle.

Före årsmötet presenterades Sydkustens aktuella projekt Läsande eftis, Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, Skapa-projektet Kulturum och skolbiblioteksutredningen på ett seminarium.

Nya styrelsemedlemmar 2024-2026

Förbundets styrelse består av 16 medlemmar, varav hälften avgår årligen. Till styrelsemedlemmar, i stället för dem som stod i tur att avgå, valdes för perioden årsmötet 2024 – årsmötet 2025 följande personer:

Maj Björk (ersättare: Minna Sund-Grönholm)
Eva-Stina Hellbom (ersättare: Knut-Mikael Hellbom)
Arja Karhuvaara (ersättare: Michael Berner)
Gunilla Karlsson Weckman (ersättare Emmi Piippo)
Eva Kivilaakso-Wellmann (ersättare: Mikael Sorvanto)
Seppo Lintuluoto (ersättare: Kjell Grönqvist)
Heikki Pakarinen (ersättare: Veera Hellman)
Thorolf Sjölund (ersättare: Mia Heijnsbroek-Wirén)

Sydkustens landskapsförbund r.f. har 16 medlemskommuner: Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kimitoön, Kyrkslätt, Lappträsk, Lovisa, Pargas, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Vanda och Åbo. Förbundet arbetar för att främja den svenskspråkiga befolkningens allmänna och gemensamma intressen, bevaka och bereda de svenska utbildningspolitiska frågorna samt främja de svenska kultursträvandena.

Tillsammans med medlemskommunerna och samarbetspartners arbetar förbundet för en högklassig utbildning, livskraftig kultur och meningsfull fritid på svenska.

För närmare information:
Christel Björkstrand, direktör
christel.bjorkstrand@sydkusten.fi
Tfn: 050 351 3038