Kristian Meurman är Sydkustens organisationskoordinator

29.04.2024 kl. 16:34
Från och med den 1.5.2024 jobbar Kristian med uppgifter inom administrationen som gäller ekonomihantering, personal och olika praktiska arrangemang.

- Jag jobbar lite som spindeln i nätet mellan all personal. Vi har ju i huset en fin personalstyrka som arbetar dels med kultur, dels med utbildningsrelaterade frågor. Jag är också kontaktperson inom många administrativa ärenden för ordkonstskolans lärare.  Mitt arbete är att se till att allt rullar på i vår arbetsgemenskap. Det handlar om att se till att löner och andra ersättningar betalas ut som de ska, följa upp arbetstider och semestrar. Jag har hand om löpande fakturering och bokföringsärenden och bistår i budget- och bokslutsarbetet.

Tidigare sköttes uppgifterna under benämningen förbundssekreterare. Den nya titeln beskriver de nya uppgifter som tillkommit med utökat ansvar över utveckling av ekonomifunktionerna och personalfrågor.

På Kristian Meurmans bord ligger bland annat det förberedande arbetet inför större upphandlingar, men också mindre anskaffningar. Organisationskoordinatorn fungerar också som stöd till projekten och medarbetarna när det behövs hjälp att få tag på lämpliga personer att uppträda och hålla anföranden vid seminarier, konkurrensutsätta service för de olika stödtjänsterna som seminariedagar kräver – allt från logi till traktering och även vid behov transport.

- Det som jag också uppskattar högt är att många av mina kolleger gärna använder mig som idébollplank så att vi tillsammans kan komma till de bästa möjliga lösningarna, beaktandes olika synvinklar, säger Kristian.

Kristian är till utbildningen politices kandidat med en yrkesexamen i affärsverksamhet och har arbetat som vikarierande förbundssekreterare på Sydkusten sedan oktober 2023.

- Det tacksamma med mitt arbete är att de rutinmässiga, månatligen återkommande administrativa och ekonomiska uppgifterna varvas med alldeles annorlunda jobb och således är varje dag olik den föregående. Det får jobbet att kännas motiverande och fräscht. Jag har också hela tiden något på gång i bakgrunden gällande hur vi kunde förbättra vardagen för våra medarbetare. Mitt mål är att som organisationskoordinator skapa möjligheter till en arbetsgemenskap med lite mindre stress och som är kostnadseffektiv.